To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Τι αλλάζει στα πιστοποιητικά Πληροφορικής και χειρισμού Η/ΥΑλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη χορήγηση πιστοποιητικών Πληροφορικής επιφέρει νέα Υπουργική Απόφαση καθιερώνοντας ταυτόχρονα νέες διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων που τα εκδίδουν.

Οι φορείς πιστοποίησης θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα του αστικού ή εμπορικού δικαίου (εταιρείες), ενώ αποκλείονται φορείς του Δημοσίου, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή σωματεία. Η αδειοδότηση των φορέων αυτών γίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) ο οποίος εποπτεύει και όλη τη διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικά πρόσωπα.

Ανανέωση των προ τριετίας τίτλων

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ορίζεται σε τρία χρόνια από την έκδοση ή ανανέωσή τους. Τα παλιά πιστοποιητικά με την τελευταία παράταση που πήραν λήγουν 30 Ιουνίου 2014. Εκτιμάται ότι θα δοθεί μία ακόμα παράταση καθώς ο χρόνος που απομένει δεν αρκεί για την ανανέωση όσων πιστοποιητικών έχουν εκδοθεί πριν από μια τριετία και διατηρούνται σε ισχύ με αλλεπάλληλες παρατάσεις. Υπάρχουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί το 2008 από τον καταργηθέντα ΟΕΕΚ. Οι χιλιάδες κάτοχοί τους θα κληθούν να τα ανανεώσουν με επικαιροποίηση της γνώσης τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών απαγορεύεται να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση ή κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα χορηγούμενα απ' αυτούς πιστοποιητικά.

Η χορήγηση πιστοποιητικών γίνεται όπως μέχρι τώρα, κατόπιν εξετάσεων που οργανώνει ο πιστοποιημένος φορέας ή υπεργολάβοι, πάντα υπό την επιτήρηση του ΕΟΠΠΕΠ.

Ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών οργανώνει τις εξετάσεις οποτεδήποτε, αρκεί να συγκεντρώσει βεβαίως κάποιον αξιόλογο αριθμό εξεταζομένων και ενημερώσει έγκαιρα τον ΕΟΠΠΕΠ για τον έλεγχο των εξετάσεων. Ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει Τράπεζα Θεμάτων με 500 τουλάχιστον ερωτήσεις για κάθε γνωστικό αντικείμενο και κάθε έκδοση λογισμικού.

Οι εξετάσεις γίνονται σε καθορισμένα εξεταστικά κέντρα με αυτοματοποιημένο σύστημα πάνω σε εξεταστέα ύλη που ορίζει συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση.

Το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας μπορούν να βρουν οι υποψήφιοι στο ΦΕΚ Β' 1263/16-5-2014. Η εξέταση γίνεται μπροστά σε υπολογιστή όπου εμφανίζονται οι ερωτήσεις με τρεις βαθμούς δυσκολίας (50% εύκολες, 25% μέτριες, 25% δύσκολες) που έχουν επιλεγεί με ψηφιακή κλήρωση. Αν ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 70% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, ανά γνωστικό αντικείμενο παίρνει το πιστοποιητικό. Για την πρόσληψη σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει πιστοποιητικό στα εξής τρία αντικείμενα: Επεξεργασία κειμένου. Υπολογιστικά φύλλα. Υπηρεσίες διαδικτύου.

Βεβαίως χορηγούνται πιστοποιητικά και σε άλλα πιο εξειδικευμένα αντικείμενα, όπως «Παρουσιάσεις», «Βάσεις δεδομένων» τα οποία καλό είναι να κατέχει αν επιθυμεί να βελτιώνει τα προσόντα του.
• ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Μέχρι 16 Ιουλίου οι φορείς που έχουν αναγνωριστεί για τη χορήγηση πιστοποιητικών θα πρέπει να καταθέσουν στον ΕΟΠΠΕΠ τα δικαιολογητικά τους, για να εγγραφούν στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων και να μπορούν στο εξής να εκδίδουν πιστοποιητικά.

ΕΟΠΠΕΠ: Μητρώα για αδειοδοτημένους φορείς και κατόχους πιστοποιητικών

Ο ΕΟΠΠΕΠ επίσης ορίζεται ως αρμόδιος οργανισμός για την αναγνώριση των φορέων του εξωτερικού και την αντιστοίχηση των τίτλων Πληροφορικής που εκδίδουν. Ο ΕΟΠΠΕΠ με τη νέα υπουργική απόφαση είναι πλέον υποχρεωμένος να διατηρεί τρία νέα Μητρώα:
• Μητρώο κατόχων πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ.
• Ειδικό κατάλογο αναγνωρισμένων φορέων και ισχυόντων τίτλων σε κάθε κράτος, μετά την αντιστοίχηση των τίτλων του.
• Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων πιστοποίησης προσόντων πληροφορικής.

Οι φορείς αυτοί είναι μέχρι τώρα:

α) ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012) από PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012)

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006)

γ) Infotest (22.2.2006)

δ) ICT Hellas A.E. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ICT Hellas A.E.)

ε) KEY-CERT (5.4.2006)

στ) ACTA A.E. (17.5.2006)

ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟ-ΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ όπως μετονομάστηκε.

θ) DIPLOMA - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009).

(Πηγή: Έθνος)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: