To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

800€ τον μήνα για κατάρτιση και πρακτική σε 1.300 επαγγελματίες στην Υγεία

4.000 επιδοτούμενες θέσεις για νέους
Κατάρτιση και πρακτική άσκηση για εννέα μήνες, έναντι αμοιβής 800 ευρώ τον μήνα (7.200 ευρώ συνολικά), θα έχουν 1.300 νέοι άνεργοι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που θα ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας και θα εργαστούν σε δημόσια νοσοκομεία.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 15,6 εκατ. ευρώ και μπορούν να επωφεληθούν οι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από τους κλάδους των γιατρών, των νοσηλευτών, του παραϊατρικού προσωπικού αλλά και από οικονομικές και διοικητικές ειδικότητες νοσοκομείων.

Προϋπόθεση αποτελεί να είναι άνεργοι, Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων με τη μορφή μοριοδότησης. Κριτήρια μοριοδότησης αποτελούν η οικογενειακή τους κατάσταση, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (ατομικό οικονομικού έτους 2013), ο χρόνος ανεργίας και η ηλικία (άνεργοι μέχρι 29 ετών θα μοριοδοτηθούν υψηλότερα).

Τα νοσοκομεία στα οποία θα κάνουν την πρακτική τους οι 1.300 επιλεγέντες καλύπτουν όλη την επικράτεια και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Ευαγγελισμός», «Ιπποκράτειο», «Γ. Γεννηματάς», «Λαϊκό», «Σωτηρία», ΓΝΘ-Παπανικολάου, ΓΠΝ-Παπαγεωργίου, ΑΧΕΠΑ, ΓΝ Κοζάνης «Μαμάτσειο», ΓΝ Λαμίας, ΓΝ Ρόδου, ΠΓΝ Εβρου, ΠΓΝ Λάρισας, ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο», ΠΓΝ Ιωαννίνων, ΓΝ Ζακύνθου «Αγιος Διονύσιος», ΠΑΓΝΗ, ΓΝΧ «Αγιος Γεώργιος», ΓΝ Τρίπολης, ΓΝ Καλαμάτας κ.ά.

Κατάρτιση και πρακτική άσκηση
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη:
•θεωρητική κατάρτιση 240 ωρών (περίπου 2 μήνες) σε ειδικευμένα ΚΕΚ (πάροχοι κατάρτισης).
•πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.440 ευρώ, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης σε 5.760 ευρώ.

Αντικείμενο κατάρτισης
Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στα εξής μαθησιακά αντικείμενα:
•Ποιότητα και ασφάλεια - Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας.
•Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές).
•Κατευθυντήριες οδηγίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών.
•Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας.
•Διασυνδεσιμότητα της ΠΦΥ και των νοσηλευτικών μονάδων.
•Ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
•Κοινά ενοποιημένα νοσήλια - Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων - Ενσωμάτωση στα ΚΕΝ.
•Ηλεκτρονικός (Ιατρικός) Φάκελος Ασθενούς.
•Διπλογραφικό Σύστημα.
•Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κ.λπ.).
•Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών - Εφαρμογές.
•Διοικητικό - οικονομικός Ελεγχος Μονάδων Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά αύριο και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου. Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης, έπειτα από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος στο http://www.voucher.gov.gr

4.000 επιδοτούμενες θέσεις για νέους
Με σκοπό τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που απασχόλησαν άνεργους νέους στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας», ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης υπέγραψε υπουργική απόφαση που επιδοτεί τμήμα του μισθολογικού κόστους των νεοπροσληφθέντων. Συγκεκριμένα όσες επιχειρήσεις προσλάβουν τους ανέργους που πραγματοποίησαν εκεί την πρακτική τους άσκηση, θα επιδοτηθούν με το ποσό των 375 έως 450 ευρώ τον μήνα, για διάστημα έως έξι μήνες. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ωφελούμενων κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ, ενώ για τους άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 18 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να προσλάβουν ή έχουν ήδη προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελούμενους του προγράμματος των voucher. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού, κατά το διάστημα της πρακτικής των ωφελουμένων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Oσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

(Πηγή: Έθνος)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: