To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Επιδοτήσεις μέχρι 60% για εργαστήρια παραδοσιακών γλυκισμάτων

Επιδοτήσεις σε ποσοστό από 35% μέχρι 60% δίνει πρόγραμμα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σε νέους επιχειρηματίες. Εως 24 Απριλίου η προθεσμία για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων.

Τα μέτρα 311 και 312 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιδοτούν σε ποσοστό μέχρι 60% αγρότες και μη για να δημιουργήσουν μικρές μονάδες παραγωγής γλυκών του κουταλιού, ζαχαρωτών κ.λπ.

Ο προϋπολογισμός των μέτρων 311 και 312 είναι ύψους 18 εκατ. ευρώ και το ποσοστό της επιδότησης ξεκινά από το 35% και φτάνει στο 60%. Το συνολικό κόστος ανά επένδυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 300.000 ευρώ (εξαιρούνται τα τουριστικά καταλύματα έως 40 δωμάτια τα οποία παρουσιάσαμε τη Δευτέρα 1η Απριλίου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι τις 24 Απριλίου.

Συγκεκριμένα για το Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 8.250.000 ευρώ δημόσιας δαπάνης. Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά, την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού (τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού) και των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους και τη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.

Τα μέτρα 311 και 312 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιδοτούν σε ποσοστό μέχρι 60% αγρότες και μη για να δημιουργήσουν μικρές μονάδες παραγωγής γλυκών του κουταλιού, ζαχαρωτών κ.λπ.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο μέτρο αυτό έχουν μόνο οι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών, και οι νέοι γεωργοί που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών». Το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000 ευρώ για ορισμένες τουριστικές υποδομές (καταλύματα) και έως 300.000 ευρώ για τις υπόλοιπες δράσεις του μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων).

Για το Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 9.750.000 ευρώ δημόσιας δαπάνης.

Ενδεικτικά, οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν:

•την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους,
•τη βελτίωση της υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους,
•τη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας. Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Αξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 ευρώ, ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Υποβολή αιτήσεων
Τόπος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται ως φυσικός φάκελος: α) σφραγισμένος με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», αποτελούμενος από την αίτηση ενίσχυσης η οποία εκτυπώνεται και υπογράφεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και β) σφραγισμένος με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», αποτελούμενος από το αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης καθώς και αντίγραφα του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς του Αξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 (Κεντρική Δομή και Παραρτήματα - Αντένες τους ανά Νομό) της περιφέρειας, στην οποία εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης. Οι αιτήσεις για τις Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ θα υποβληθούν στην ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Τι πρέπει να προσέξετε
Τα σημεία που πρέπει να προσέξετε στην υποβολή των προτάσεών σας, καθώς η απήχηση του προγράμματος αναμένεται να είναι μεγάλη, είναι τα εξής:
•Να έχετε σωστά τεκμηριωμένες προσφορές.
•Να κάνετε κατάλληλη επιλογή και παρουσίαση των δαπανών για τη βελτίωση της βαθμολογίας, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα έγκρισης.
•Να έχετε έναν ολοκληρωμένο και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, με ορθή τεκμηρίωση όλων των δικαιολογητικών, καθώς η απουσία και η κακή τεκμηρίωση των δικαιολογητικών οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης, τη μείωση της βαθμολογίας και τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των μέτρων είναι:
•Δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως για οικοδομικές, υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες θέρμανσης κ.λπ.

•Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός κ.λπ.

•Δαπάνες για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και την εγκατάστασή του.

•Δαπάνες για λοιπό εξοπλισμό (π.χ. δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών κ.λπ.).

•Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τα παραπάνω, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

•Δαπάνες για την προβολή και την προώθηση, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση του Διαδικτύου κ.λπ. και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, όχι πάντως μεγαλύτερο του ποσού των 10.000 ευρώ.

•Δαπάνες για την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.

•Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Η σύνταξη του φακέλου (όχι η παρακολούθηση και υλοποίηση της επένδυσης) μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον το προτεινόμενο έργο εγκριθεί, μέχρι του ορίου των 2.000 ευρώ.

•Δαπάνες για την κατασκευή, την προμήθεια και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αξιοποίησης βιομάζας, γεωθερμικές εφαρμογές, ενεργειακά συστήματα θέρμανσης/ψύξης χώρων με εκμετάλλευση της θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και νερών που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικό δυναμικό, αιολικά συστήματα, συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης με αξιοποίηση ηλιακών συστημάτων και βιομάζας κ.ά.

Επίσης, δαπάνες για την κατασκευή, την προμήθεια και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ή υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών για όλες τις παραπάνω κατηγορίες πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

Πληροφορίες:
• Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφ. Αθηνών 54-56 και 58 - Αθήνα.
•Στην ηλεκτρονική δ/νση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) www.agrotikianaptixi.gr.

(Πηγή: Εθνος)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: