To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Αμοιβαία κεφάλαια ή τραπεζικές καταθέσεις; Τι συμφέρει περισσότερο

Νέο ενδιαφέρον αποκτά η τοποθέτηση κεφαλαίων σε βραχυπρόθεσμης διάρκειας και ταυτόχρονα χαμηλού ρίσκου επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς: Πρώτον, τα καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν σήμερα οι εγχώριες τράπεζες είναι τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, οι προσφερόμενες πραγματικές αποδόσεις είναι ακόμη πιο ψηλές λόγω του αρνητικού δείκτη τιμών καταναλωτή (πληθωρισμού) για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φέτος (γύρω στο -0,5%).

Με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για τον Ιανουάριο, το μέσο σταθμικό επιτόκιο των νέων καταθέσεων ήταν 1,77%, όπου στις καταθέσεις ταμιευτηρίου η απόδοση ήταν αρκετά χαμηλότερη του 0,5%, ενώ στις προθεσμιακές καταθέσεις έως ένα έτος κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 2,80%.
Αναλύοντας περαιτέρω την παραπάνω μέση επίδοση, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει πως τα επιτόκια καταθέσεων είναι τόσο υψηλότερα:

• Όσο μεγαλύτερα είναι τα ποσά των καταθέσεων. Έτσι, για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ, το επιτόκιο συνήθως υπολείπεται αρκετά του 2%. Επίσης για ποσά χαμηλότερα των εκατό χιλιάδων ευρώ, η απόδοση υπολείπεται αρκετά από τον προαναφερόμενο μέσο όρο του 2,80%. Από όλες τις προαναφερόμενες αποδόσεις, θα πρέπει να αφαιρεθεί η επιβάρυνση της φορολογίας που ανέρχεται στο 15% επί των τόκων. Δηλαδή, η μέση προθεσμιακή απόδοση του 2,80% περιορίζεται στο 2,38% και η μέση καταθετική απόδοση του 1,77% στο 1,50%.

• Όσο μικρότερη είναι η περίοδος της δέσμευσης (πτωτική καμπύλη επιτοκίων). Δηλαδή, για το ίδιο ποσό οι τράπεζες προσφέρουν μεγαλύτερα επιτόκια στις καταθέσεις τρίμηνης προθεσμίας από αυτές της εξάμηνης δέσμευσης και ακόμη μεγαλύτερα από εκείνες της δωδεκάμηνης προθεσμίας.

Απέναντι στις προθεσμιακές καταθέσεις, έρχεται να αντιπαρατεθεί η επιλογή των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να προσφέρουν αρκετά καλύτερες αποδόσεις στους επενδυτές, καθώς:

• Καταθέτοντας στις τράπεζες μεγαλύτερα ποσά, τα αμοιβαία κεφάλαια καρπώνονται υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με τους μεμονωμένους πελάτες.

• Τοποθετώντας μέρος των κεφαλαίων τους σε σταθερούς τίτλους υψηλότερης απόδοσης, όπως έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ανεβάζουν τη μέση απόδοσή τους.

• Έχουν καλύτερη φορολογική μεταχείριση από τον μεμονωμένο επενδυτή, ενώ προσφέρουν τη δυνατότητα για άμεση ρευστοποίηση της επένδυσης χωρίς ποινή, ή κόστος.

Βέβαια, η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι ούτε προκαθορισμένη, ούτε εγγυημένη και εξαρτάται από την ποιότητα κάθε διαχειριστή. Επιπλέον, οι τοποθετήσεις μέρους του χαρτοφυλακίου σε έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα ενέχει -θεωρητικά τουλάχιστον- κάπως αυξημένο ρίσκο.

Σύμφωνα με τον πίνακα των αποδόσεων των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων (τοποθετημένα τα περισσότερα σε ευρώ, αλλά και κάποια σε δολάρια) από την αρχή του έτους έως και την 4η Μαρτίου του 2014 από τα είκοσι Α/Κ:

• Τα δέκα έχουν αποφέρει απόδοση ίση ή και μεγαλύτερη του 0,5% (σε ετησιοποιημένη βάση - αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό- ίση ή και αρκετά πάνω από 3% και μάλιστα μετά την αφαίρεση της φορολογίας). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Α/Κ Eurobank (LF) Cash Fund 0,73%, Alpha 0,71%, Interamerican 0,59%, TT-ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς 0,54% και International 0,53%.

• Άλλα εννέα έχουν αποφέρει κέρδη μεταξύ 0,37% και 0,49%.

• Τέλος, ένα έχει κερδίσει μόλις 0,07%, με τη διαφορά όμως ότι τοποθετείται κυρίως σε ευρωπαϊκές αγορές.

Επίσης, στην υποκατηγορία των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων βραχυπρόθεσμης διάρκειας, από τα επτά Α/Κ, τα τρία έχουν αποδώσει μεταξύ 0,20% και 0,5% από την αρχή του έτους έως και την 4η Μαρτίου (Τρίτων Διαθεσίμων 0,50%, Πειραιώς 0,37%, Γενική 0,20%), ενώ μόνο ένα έχει σημειώσει αρνητική απόδοση.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου διμήνου, φαίνεται τα περισσότερα Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων απέδωσαν πολύ καλύτερα τουλάχιστον για την κατηγορία των επενδυτών με μικρό ύψος προθεσμιακών καταθέσεων, ή για όσους επενδυτές διέθεταν λογαριασμούς ταμιευτηρίου.

(Πηγή: euro2day.gr)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: