To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

"Παράθυρο" εξόδου στη σύνταξη για ανέργους και οφειλέτες

«Παράθυρο» για έξοδο στη σύνταξη 50.000 ασφαλισμένων που δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ανοίγουν τρεις διατάξεις της νομοθεσίας.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφορούν ασφαλισμένους που είναι στο παρά πέντε της συνταξιοδότησης αλλά έχουν ακόμα... ανοιχτούς λογαριασμούς με τα Ταμεία. Για παράδειγμα, μια σειρά διατάξεων δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμα και σε περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι έχουν οφειλές (και μέχρι ένα ποσό).
Παράλληλα, ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για μακροχρόνια ανέργους ένα βήμα πριν από τη σύνταξη αλλά και σε ασφαλισμένους που έχουν από 12 έως 14 έτη δουλειάς. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1 Ασφαλισμένοι που έχουν οφειλές στα Ταμεία. Το ποσό της οφειλής μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη σταδιακά. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ). Μέχρι και 20.000 ευρώ μπορούν να εξοφλήσουν με παρακράτηση από τη σύνταξή τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Προσοχή χρειάζεται σχετικά με το ανώτατο όριο παρακράτησης ειδικά για τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων, που θα αιτηθούν και εξαγορές πλασματικών ετών. Το μέγιστο ποσό παρακράτησης από εισφορές και αναγνώριση πλασματικών χρόνων είναι 15.000 ευρώ, ενώ 5.000 ευρώ αφορούν πρόσθετα τέλη.

Σε περίπτωση που η οφειλή είναι μεγαλύτερη, το επιπλέον ποσό είναι απαραίτητο να καταβληθεί εφάπαξ. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση του Οργανισμού με την οποία κοινοποιείται η οφειλή.

Ενδεικτικά δημοσιεύονται δύο παραδείγματα:
• Ελεύθερος επαγγελματίας 67 ετών σήμερα οφείλει στον ΟΑΕΕ περίπου 17.000 ευρώ σε εισφορές και 5.000 ευρώ σε πρόσθετα τέλη. Για να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να παρακρατηθούν από τη σύνταξη 15.000 ευρώ σε εισφορές και τα πρόσθετα τέλη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταβάλει το ποσό των 2.000 ευρώ εφάπαξ μέσα σε περίοδο δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης οφειλής.

• Ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ έχει συμπληρώσει 35ετία το 2011 και σήμερα έχει φτάσει τα 37 έτη ασφάλισης. Είναι 59 ετών και 6 μηνών. Ο εν λόγω ασφαλισμένος εφόσον δεν μπορέσει να καταβάλει τις εισφορές του τελευταίου εξαμήνου μπορεί να ζητήσει να του παρακρατηθούν από τη σύνταξη.

Με παρακράτηση από τη σύνταξη μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες -και εφόσον τους χρειαστούν- οφειλές από περιόδους πλέον της 20ετίας που έχουν παραγραφεί. Αυτό εφόσον δεν προβάλουν οι ίδιοι τη σχετική ένσταση παραγραφής και ζητήσουν να καταβάλλουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις εισφορές.

ΟΓΑ. Στους αγρότες χορηγείται σύνταξη αν το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο του ποσού των 4.000 ευρώ. Το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι της ολοσχερούς εξόφλησής του από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών σύνταξης.

Εφόσον το ποσό που οφείλει ο ασφαλισμένος είναι μεγαλύτερο των 4.000 ευρώ, θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ώστε να προβεί στην καταβολή του υπόλοιπου εφάπαξ για να είναι δυνατή η χορήγηση της σύνταξης.

ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ). Προβλέπεται η δυνατότητα παρακράτησης από τη σύνταξη οφειλών το ανώτατο ύψος των οποίων μπορεί να φτάσει τις 20 μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων. Η εν λόγω οφειλή παρακρατείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 40. Εάν η οφειλή είναι μεγαλύτερη, τότε το επιπλέον ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός δύο μηνών από την ενημέρωση για το επιπλέον της οφειλής.

Προσοχή, το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεωρείται ότι γεννάται από την ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής, πράγμα που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος χάνει τα αναδρομικά.

Η οφειλή στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται με τα ισχύοντα της ημερομηνίας εξόφλησης. Η σύνταξη αρχίζει από την ημερομηνία εξόφλησης.

ΙΚΑ. Μισθωτοί που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από τον φορέα αλλά έχουν υπάρξει εργοδότες και έχουν οφειλές προς το Ιδρυμα δεν έχουν προϋπόθεση εξόφλησης των εν λόγω εισφορών για να τους καταβληθεί η σύνταξη. Επιπλέον δεν δημιουργείται κάποιο εμπόδιο στην έκδοση της σύνταξης.

2 Μακροχρόνια άνεργοι, που είναι κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης. Τη λύση μπορεί να δώσει το πρόγραμμα επιδοτούμενων εισφορών από τον ΟΑΕΔ. Το εν λόγω πρόγραμμα (ΛΑΕΚ) εφαρμόζεται για τη λήψη πλήρους και όχι μειωμένης σύνταξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι άνεργοι για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες και να κατέχουν κάρτα ανεργίας (η οποία ανανεώνεται κάθε μήνα). Επιπλέον θα πρέπει να υπολείπονται μέχρι πέντε χρόνια για το κατά περίπτωση όριο ηλικίας (ανάλογα με το αν η θεμελίωση γίνεται μέχρι το τέλος του 2012 ή με τις προϋποθέσεις που ισχύουν μετά το 2013). Δηλαδή θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ό ή το 62ο έτος (ανάλογα με το αν δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 65 ή τα 67) και οι γυναίκες το 55ο ή το 62ο έτος.

Ακόμα χαμηλότερα είναι τα όρια ηλικίας για όσους υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ετσι, δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν οι άνδρες που είναι τουλάχιστον 57 ετών και οι γυναίκες άνω των 52 ετών.

Σημείωση: κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, ο άνεργος δεν πρέπει να είναι ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67%.

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 μέρες συνολικά σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης.

Οι εν λόγω ημέρες ασφάλισης θα πρέπει να είναι πραγματικές και δεν μπορούν να συμπληρωθούν με εξαγορά από πλασματικούς.

Ετσι, μπορούν να συμπληρωθούν -με χρήση έως και 1.500 ημερών ασφάλισης- οι απαραίτητες 4.500 ημέρες. Οι 1.500 ημέρες προστίθενται σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, ασφάλιση στο πρόγραμμα για 1.500 ημέρες αφορούν 5 συνολικά έτη πραγματικού χρόνου. Δεν μπορούν στο πρόγραμμα να υπαχθούν ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν με άλλες διατάξεις, εκτός των 4.500 ημερομισθίων.

Επίσης δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ όσοι λαμβάνουν ήδη μία σύνταξη γήρατος από άλλον ασφαλιστικό φορέα, ή εργάζονται έστω και μία μέρα μηνιαίως.

Πλασματικά και αυτασφάλιση για 12ετία

3 Ασφαλισμένοι που έχουν από 12 έως 14 έτη ασφάλισης. Δύο είναι οι επιλογές που μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι είναι ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση:
• Πλασματικοί χρόνοι. Ευνοϊκές ρυθμίσεις προβλέπονται όσον αφορά τα πλασματικά έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει εξαγορά πλασματικών ετών παρά μόνο του στρατού ή χρόνων από επιδοτούμενη ανεργία και ασθένεια μέχρι 200 ημέρες.
• Αυτασφάλιση. Τη δυνατότητα να καταβάλλουν οι ίδιοι τις εισφορές τους έχουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως η αυτασφάλιση δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα για μικρά διαστήματα. Το κόστος είναι 280 ευρώ για την κύρια και 120 ευρώ για την επικουρική.

(Πηγή: Έθνος)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: