To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Οικονομικές ενισχύσεις για νέους αγρότες

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Σήμερα, μία εβδομάδα πριν από τη μέχρι στιγμής καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του μέτρου. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη ανακοίνωση του υπουργείου, στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας.


Στο πλαίσιο αυτά, προβλέπεται η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. Ως γεωργική εκμετάλλευση νοείται η μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσότερων προϊόντων των κλάδων της γεωργίας υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση. Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης, πλην της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, δύνανται να περιλαμβάνονται η διακίνηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταποίηση, χονδρική και λιανική πώληση αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η εκμετάλλευση. Ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι νομικά (αστική ευθύνη) και οικονομικά (φορολογική ευθύνη) υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη διαχείρισης). Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων, αρχηγός νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα και φερεγγυότητα, και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους.

β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του μέτρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού. Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους. Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σαλαμίνας, Πόρου, Σπετσών και Υδρας, καθώς και οι Δημοτικές Ενότητες:

Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκεας του Δήμου Σαρωνικού,

Αυλώνα, Καλάμου, Ωρωπίων, Μαρκόπουλου Ωρωπού & Συκάμινου του Δήμου Ωρωπού,

Αγίου Κωνσταντίνου, Κερατέας & Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής,

Βαρνάβα, Γραμματικού & Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος

Βιλίων, Ερυθρών & Οινόης του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων.

γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. Η επαρκής επαγγελματική ικανότητα υφίσταται στο πρόσωπο του δικαιούχου εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Κατέχει απολυτήριο / πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΙΕΚ, ΤΕΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ (αναλόγου κατευθύνσεως). β. Κατέχει ή αποκτά βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από κέντρο κατάρτισης αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ.

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αναλόγου κατευθύνσεως με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.

ε) Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.

στ) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

ζ) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων όπως αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Οι οικισμοί λαμβάνονται υπόψη ως προς την κατηγορία της περιοχής.

Αιτήσεις ενίσχυσης γίνονται δεκτές έως 16.5.2014.

(Πηγή: Καθημερινή)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: