To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

50.000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους και οργανισμούς το 2014

Με φρενήρεις ρυθµούς εργάζονται στο υπουργείο Εργασίας, προκειµένου να προχωρήσει άµεσα το νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, το οποίο θα δώσει «ανάσα» σε 50.000 ανέργους το 2014 και σε 40.000 το επόµενο έτος.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι διαδικασίες για το πρώτο πακέτο προσλήψεων σε δήµους, δηµόσιους φορείς και οργανισµούς θα ξεκινήσουν άµεσα, ενώ πριν από το τέλος του έτους αναµένεται το δεύτερο πρόγραµµα του 2015.

Μάλιστα, τις προηγούµενες ηµέρες δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Αρ.Φύλλου 994 της 22ης Απριλίου) η απόφαση που καθορίζει τους δήµους και τους φορείς του νέου προγράµµατος για την κοινωφελή εργασία του 2014 και η οποία υπογράφεται από τους υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας, Εργασίας και Δικαιοσύνης.

Η αµοιβή των απασχολούµενων θα είναι 748 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών, εκ των οποίων τα 490 ευρώ θα είναι η καθαρή αµοιβή και τα 258 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αµοιβή του πενταµήνου θα είναι 3.740 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους ανέργους κάτω των 25 ετών η αµοιβή θα είναι 652 ευρώ το µήνα, εκ των οποίων τα 427 ευρώ θα είναι η καθαρή αµοιβή και τα 225 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αµοιβή πενταµήνου θα ανέλθει στα 3.260 ευρώ.

Ποιοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής
Ωφελούµενοι της πράξης θα είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-µελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, οµογενείς και οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιµβρο και Τένεδο και ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1 εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

2 εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3 εγγεγραµµένοι νέοι άνεργοι (από 18 µέχρι και 29 ετών) στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4 εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5 άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούµενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε βάση πέντε αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης, και συγκεκριµένα:

Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες, το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες, το ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό, την ηλικία και τον αριθµό ανήλικων τέκνων. Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕΔ.

Οι δράσεις
Ενδεικτικά, µερικές από τις δράσεις που µπορεί να υλοποιηθούν µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας είναι: έργα συντήρησης ή µικρά κατασκευαστικά έργα δηµόσιων υποδοµών - αθλητικών υποδοµών, έργα αποκατάστασης οικοσυστηµάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισµοί και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις σε ρέµατα, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς και δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών, προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωµένων, ΑµεΑ κλπ, κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιµοποιηµένου ρουχισµού, εξωσχολικά προγράµµατα για µαθητές, οδική ασφάλεια µαθητών, σίτιση σε ολοήµερα σχολεία φτωχών περιοχών, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους.

(Πηγή: Έθνος)ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: