To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

Επαναχορηγείται το ΕΚΑΣ σε 15.495 συνταξιούχους

Χορηγείται εκ νέου το ΕΚΑΣ σε 15.495 συνταξιούχους ενώ για πρώτη φορά θα λάβουν το βοήθημα 12.571 συνταξιούχοι σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ. Η εγκύκλιος επίσης κάνει γνωστό ότι στις 29.5.2014 θα γίνει η επόμενη πληρωμή του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους του βοηθήματος μαζί με την σύνταξή τους για τον μήνα Ιούνιο 2014.
Συγκεκριμένα όπως κάνει γνωστό το ΙΚΑ μετά την αλλαγή του εισοδηματικού κριτηρίου για την χορήγηση του ΕΚΑΣ στα 850,00 € το ποσό της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης ή του αθροίσματος των καταβαλλόμενων συντάξεων ελέγχεται κάθε μήνα.

Ο έλεγχος αυτός για το έτος 2014 θα γίνει στη σύνταξη μηνός Μαρτίου, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που θα καταστούν συνταξιούχοι από την 1/3/2014 και μετά, ο ανωτέρω κριτήριο θα εξεταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους.

Ειδικά για την κατηγορία των συνταξιούχων που φέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη ταύτιση των στοιχείων που διαθέτει στο αρχείο της η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το αρχείο ΚΕ.Π.Α., ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να χορηγηθεί το ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους με μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το ανωτέρω, έχει αποσταλεί αρχείο από την Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., στο οποίο εμφανίζονται οι περιπτώσεις των ανωτέρω συνταξιούχων οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για το ποσοστό αναπηρίας τους από τα ΚΕ.Π.Α., καθώς και για το σχετικό χρονικό διάστημα που η αναπηρία τους αφορά το τρέχον έτος.

Επομένως, το ΕΚΑΣ θα πρέπει για το έτος 2014 να χορηγηθεί στους εν λόγω συνταξιούχους από το μήνα που φέρουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και για όσους μήνες ισχύει το ίδιο ποσοστό. Όσον αφορά τον έλεγχο αυτό έχει δοθεί οδηγία στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να προβεί παράλληλα σε μηνιαίο έλεγχο για την πιθανή επαναχορήγηση του επιδόματος από την πρώτη του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν το 65° έτος της ηλικίας τους και ανεξαρτήτως ύπαρξης του ανωτέρω ποσοστού αναπηρίας, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το ΕΚΑΣ σε κάποιο μήνα, εντός του τρέχοντος έτους, λόγω μη συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

Το ΙΚΑ κάνει επίσης γνωστό ότι για τους δικαιούχους του επιδόματος με αναπηρία τουλάχιστον 80%, στους οποίους είχε διακοπεί το ΕΚΑΣ από 1/1/2014 λόγω της μη συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 8 του ν. 4237/2014, έχει καθοριστεί έκτακτη πληρωμή του ΕΚΑΣ στις 15/5/2014. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα λάβουν τυχόν αναδρομικά ποσά ΕΚΑΣ τρέχοντος έτους και το επίδομα μηνός Μαΐου 2014.

Στις 29.5.2014 θα λάβουν το ΕΚΑΣ μηνός Ιουνίου και τη σύνταξη του ίδιου μήνα. Στους υπόλοιπους συνταξιούχους τα ποσά ΕΚΑΣ που δικαιούνται (τυχόν αναδρομικά ποσά ΕΚΑΣ τρέχοντος έτους και επίδομα μηνός Ιουνίου 2014) θα χορηγηθούν κατά την τακτική πληρωμή των συντάξεων, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μαζί με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2014.

Όσον αφορά ειδικά την κατηγορία των συνταξιούχων για τους οποίους δεν υπάρχει ασφαλής ένδειξη στο αρχείο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ότι φέρουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, διευκρινίζεται ότι δε θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της έκτακτης πληρωμής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του ΕΚΑΣ για το έτος 2014 θα γίνει από τα υποκαταστήματα κατά περίπτωση, μετά τον έλεγχο της ειδικής αυτής προϋπόθεσης από τη σχετική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών. Για το σκοπό αυτό θα σας διατεθούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. οι σχετικές ονομαστικές καταστάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου χορήγησης του ΕΚΑΣ από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη συσχέτιση του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με το αρχείο συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τη χορήγηση της σύνταξης και του ΕΚΑΣ μηνός Ιουνίου 2014 επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ του έτους 2013:

Η χορήγηση του επιδόματος συνεχίζεται κατά το τρέχον έτος σε 167.831 δικαιούχους (με τα ποσά που προβλέπονται στις κλίμακες καθώς και με το ποσό των 30 ευρώ).

Επαναχορηγείται σε 15.495 συνταξιούχους.

Χορηγείται για πρώτη φορά σε 12.571 συνταξιούχους.

Επομένως, με βάση το αρχείο της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., το ΕΚΑΣ χορηγείται συνολικά σε 195.897 συνταξιούχους.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης τα δελτία μεταβολών των συνταξιούχων ώστε να οριστικοποιηθεί εγκαίρως το αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος και να χορηγηθούν στους δικαιούχους τυχόν διαφορές ποσών ΕΚΑΣ λόγω αλλαγής κλίμακας, αναδρομικά από 1/1/2014.

Εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία περί αναζήτησης των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 μέχρι την ημερομηνία νόμιμης διακοπής του, σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 €. Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΑΣ χορηγείται αποκλειστικά στα πρόσωπα που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις ως «συνταξιούχοι» των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ως εκ τούτου αποκλείονται οι «επιδοματούχοι» του εξωιδρυματικού επιδόματος.

(Πηγή: dikaiologitika.gr)ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: