To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Taxisnet: Νέες οδηγίες για το κοινωνικό μέρισμα

Οι δικαιούχοι για να κάνουν τις αιτήσεις του για το κοινωνικό μέρισμα θα πρέπει να ξέρουν τον κωδικό τους στο taxisnet, δηλαδή τους κωδικούς της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ www.gsis.gr, που χρησιμοποιούν για να υποβάλλουν την φορολογική δήλωση.

Το επίδομα απο το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί ανάλογα το πότε θα γίνει η αίτηση και συγκεκριμένα θα δοθεί σε τρεις φάσεις:

Συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα για την αίτηση του κοινωνικού μερίσματος:

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.

Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για το κοινωνικό μέρισμα

Δεν χρειάζεται να ρωτήσετε αν μπορείτε να το πάρετε ή όχι. Κάντε αίτηση και θα σας το πει το σύστημα εάν δικαιούστε ή όχι.

Πρώτον, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ. Με αυτό δηλώνετε το σπίτι στο οποίο μένετε.

Τον αριθμό παροχής τον βρίσκετε στον λογαριασμό της ΔΕΗ

Δεύτερον, ποιοι μένουν τώρα στο σπίτι. Τώρα. Όχι το 2012, όχι το 2013, τώρα. Όλοι. Όχι οι μισοί, όχι μόνο οι ενήλικες όχι μόνο οι ανήλικοι, όχι μόνο οι άνω των 18.

Τρίτον, λογαριασμό τραπέζης, ώστε να κατατεθούν τα χρήματα αν δικαιούστε το επίδομα

Με τα παραπάνω στοιχεία το σύστημα εξετάζει τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και τεκμηρίων και σας λέει αν το δικαιούστε.

Σας το λέει ενδεικτικά και αυτό γιατί το υπουργείο Οικονομικών θα κάνει κάποιους επιπλέον ελέγχους, ώστε να ''σιγουρέψει'' πως δεν έχει γίνει λάθος στις απαντήσεις του συστήματος, οπότε και δεν δίνει οριστική απάντηση. Μόλις τελειώσει ο έλεγχος θα ειδοποιηθείτε για αυτήν. Δεν αναμένεται όμως η απάντηση να διαφέρει από την προσωρινή.

Οι μακροχρόνια άνεργοι που απορρίφθηκαν θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία με τα περσινά εισοδήματα (όχι του 2012, αλλά του 2013), όμως θα περιμένουν μέχρι 30/6 με το πέρας υποβολής των φετινών δηλώσεων.

Κάποιοι θα παραπεμφθούν για έλεγχο. Αν φιλοξενείστε και τώρα πείτε πως δεν ισχύει πια, θα ελεγχθούν οι δηλώσεις του 2014 για να ελεγχθεί αν θα δηλώσετε το ίδιο. Αν έχετε πολλούς φιλοξενούμενους στην δήλωση και τώρα δεν τους δηλώσετε είναι πιθανό να ελεγχθείτε. Αν αλλάξετε την φιλοξενία σε δωρεάν παραχώρηση στην αίτηση θα το ελεγχθεί με την δήλωση του 2014.

Να κάνω εγώ ή ο πατέρας μου ή η σύζυγος που μένουμε μαζί;

Δεν έχει σημασία. Δεν μπορούν να κάνουν τα προστατευόμενα, και καλό είναι να κάνουν οι κύριοι του νοικοκυριού αλλά όποιος και να κάνει το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Το επίδομα ανεργίας μετράει;

Ναι, όλα τα εισοδήματα μετράνε,

Μου βγαίνει πως η αίτηση είναι οριστική. Το δικαιούμαι;

Το οριστική σημαίνει πως ολοκληρώσατε την διαδικασία της υποβολή επιτυχώς. Αν το δικαιούστε το βλέπετε όταν πάτε να δείτε την εκτύπωση της αίτησης. Εκεί σας λέει Αποδοχή ή Απόρριψη ανάλογα με το αποτέλεσμα.

Υποβολή Αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα

1. Εισαγωγή

Η εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων για τη χορήγηση Κοινωνικού Μερίσματος (ν.4254/2014) απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα όπου με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά καθορίστηκαν στην κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρ. πρωτ. 1063601 ΕΞ 2014), είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος.
Μέσω της εφαρμογής αυτής, κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δυνάμει δικαιούχος, υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 30.6.2014 και η καταβολή στους δικαιούχους πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος (ή της αιτούσας) για το οικονομικό έτος 2013.

Χρήση Εφαρμογής
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από την επιλογή της Υπηρεσίας «Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικού Μερίσματος» και ο αιτών ή η αιτούσα με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή και στην οποία πρέπει να εισάγει:

τα προσωπικά του στοιχεία
• την οικογενειακή του κατάσταση (Άγαμος ή Έγγαμος),
• τον Α.Μ.Κ.Α.,
• το έτος γέννησής του,
• τον αριθμό παροχής της οικίας του και σε περίπτωση μη ύπαρξης τη διεύθυνσή του,
• την ένδειξη εάν ο ίδιος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
• στοιχεία επικοινωνίας (όπως τηλέφωνο & e-mail),
• τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ για την πίστωση του μερίσματος, σε περίπτωση που καταστεί δικαιούχος καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης.

Β. τα στοιχεία του/της συζύγου, των προστατευόμενων τέκνων ή των προσώπων που φιλοξενεί.
Για κάθε ένα από αυτά τα μέλη, πρέπει να συμπληρώσει:
• τη σχέση του αιτούντα με το μέλος o σύζυγος
o προστατευόμενο τέκνο o ανήλικος φιλοξενούμενος o ενήλικας φιλοξενούμενος

• υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. για τους άνω των 18 και για όσους ανήλικους διαθέτουν Α.Φ.Μ.,
• υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο σε περίπτωση που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ.,
• υποχρεωτικά τον Α.Μ.Κ.Α.,
• το έτος γέννησής του,
• την ένδειξη εάν έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Σε περίπτωση ύπαρξης λαθών ή παραλείψεων στα ζητούμενα στοιχεία, εμφανίζονται κατάλληλα διαγνωστικά μηνύματα, όπως:
> δεν είναι ορθός ο Α.Μ.Κ.Α.,
> δεν έχει συμπληρωθεί ο Α.Φ.Μ., ενώ πρόκειται για ενήλικα,
> δεν έχει συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο σε μέλος που δεν έχει Α.Φ.Μ.
> δεν έχει συμπληρωθεί ο ΙΒΑΝ
κ.α.

Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής στοιχείων σε μέλος, αυτό μπορεί να διορθωθεί ή να διαγραφεί και καταχωρηθεί εκ νέου.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τη δυνατότητα αίτησης χορήγησης κοινωνικού μερίσματος, τα προστατευόμενα μέλη που δηλώνονται στη δήλωση καθώς και τα πρόσωπα που δηλώνουν ότι φιλοξενούνται στη δήλωση.

Επιπλέον, αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3000 κυβικών, ή σκάφη άνω των 8 μέτρων, ή αεροσκάφη, ή δεξαμενές κολύμβησης, απορρίπτονται.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: