To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

Πώς θα είναι το Δημόσιο μέχρι το 2016

Μήνας δεν θα… περάσει μέχρι το Μάρτιο του 2015 χωρίς μία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου.

Μερικές από αυτές τις αλλαγές θα είναι:

• Σύμφωνα με το ντοκουμέντο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο οποίο παρουσιάζεται η «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 -16», «θα σχεδιαστεί και θα εκπονηθεί ένας μηχανισμός ενίσχυσης, κατάρτισης και υποκίνησης για όσους υπαλλήλους εμφανίζουν επανειλημμένως χαμηλή απόδοση. Θα προσφέρεται η δυνατότητα επανακατάρτισης, ή/και επανατοποθέτηση ή ακόμα και απομάκρυνσης σε περίπτωση εξαιρετικά μειωμένης απόδοσης».

• Το Ανώτατο όριο στελέχωσης κάθε φορέα του δημοσίου

• Ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας

• Τα νέα οργανογράμματα του δημοσίου

• Η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

• Η απλοποίηση συναλλαγών του πολίτη και του επιχειρηματία με το δημόσιο, ενίσχυση της κατάρτισης των υπαλλήλων

Διοικητικές δομές, διοικητικές λειτουργίες, ανθρώπινο δυναμικό και οι διαδικασίες διασφάλισης της διαφάνειας και της λογοδοσίας θα αναδιοργανωθούν μέσα από την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου και χρονικά προσδιορισμένου σχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τον αρμόδιο υπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Οι εν λόγω αλλαγές θα πραγματοποιηθούν με την ακόλουθη χρονική σειρά:

2014

Απρίλιος

· Καταγραφή όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα (εκτός των ΔΕΚΟ κεφαλαίου Β΄) στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Μάιος

· Ολοκλήρωση των σχεδίων στελέχωσης για το σύνολο των φορέων της δημόσιου τομέα

· Έκθεση για τα επίπεδα απασχόλησης και τη δομή των αποδοχών στο δημόσιο τομέα σε συνάρτηση με την εξασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

· Εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου για την επιλογή προϊσταμένων βάσει ικανοτήτων.

· Ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου με βάση το ισχύον μεταβατικό σύστημα.

· Επιλογή νέου προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με ανοιχτές διαδικασίες.

· Διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων με επίκεντρο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων.

Ιούνιος

· Προχωρά η επεξεργασία και υποβολή στοχευμένων παρεμβάσεων υπό μορφή σχεδίου νόμου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

· Βελτίωση συστήματος παρακολούθησης με αποτελέσματα διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του ΥΔΜΗΔ.

· Οριστικοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και έγκρισή της από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης

Ιούλιος

· Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξορθολογισμός του μισθολογίου του δημόσιου τομέα με ένα δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.

· Αποτύπωση του προσωπικού ορισμένου χρόνου σε όρους πλήρους απασχόλησης.

· Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των μη μισθολογικών παροχών και υποβολή σχετικών νομοθετικών προτάσεων με σκοπό την εναρμόνιση με καλές πρακτικές της ΕΕ .

Αύγουστος

· Υλοποίηση των νέων σχεδίων στελέχωσης 3 μήνες μετά την υιοθέτησή τους από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Σεπτέμβριος

· Υιοθέτηση νομοθεσίας για νέο ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο.

· ‘Ενταξη όλων των δημοσίων υπαλλήλων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Οκτώβριος

· Οριστικοποίηση και προώθηση σε όλη τη διοίκηση κώδικα καλής συμπεριφοράς

Δεκέμβριος

· Υλοποίηση των σχεδίων στελέχωσης των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων

· Ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των υπουργείων που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013

· Ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων για τη λειτουργία του «θεσμού» της εσωτερικής αγοράς εργασίας

· Υιοθέτηση ενός νέου και μόνιμου συστήματος ατομικής αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

· Οριστικοποίηση της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών.

· Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

· Εκπόνηση μελέτης για την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση των ελεγκτικών σωμάτων.

· Υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

· Δρομολόγηση επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

· Συμμετοχή υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών της κεντρικής διοίκησης στα πρώτα προγράμματα επιμόρφωσης.

· Βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, πλήρωση θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων (Δεκέμβριος 2014) και τμημάτων και διευθύνσεων (Ιούνιος 2015).

2015

Ιανουάριος

· Ισχύς του νέου ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο


Οι τέσσερις πυλώνες της διοικητικής μεταρρύθμισης στο δημόσιο

Πιο αναλυτικά οι αλλαγές στο δημόσιο θα στηριχτούν σε τέσσερις πυλώνες:

1ος πυλώνας: Διοικητικές Δομές

Α. Ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης όλων των κρατικών φορέων και των βασικών μεταρρυθμίσεων

•Η αξιολόγηση όλων των κρατικών φορέων βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τον προγραμματισμό αξιολόγησης που συμφωνήθηκε με όλα τα Υπουργεία το Σεπτέμβριο του 2013. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2014.

•Προκειμένου να τεθεί ένας περιορισμός, θα προσδιοριστεί για όλα τα υπουργεία ένα ανώτατο όριο στελέχωσης καθώς και ο αναμενόμενος αριθμός πλεονάζοντος προσωπικού που πρέπει να εντοπιστεί.

•Θα εξεταστεί η σχέση κόστους-οφέλους για κάθε επιμέρους προσφερόμενη δημόσια υπηρεσία και θα διερευνηθούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, είτε από τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας είτε από την ελεύθερη αγορά.

Β. Ενίσχυση του Οργανωτικού και Συντονιστικού ρόλου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης επί των διοικητικών μεταρρυθμίσεων

Το ΥΔΜΗΔ:

•Θα εισάγει ένα σύστημα συλλογής και διαχείρισης της πληροφορίας, ένα δίκτυο μεταρρυθμιστικών πόλων σε όλα τα υπουργεία και ένα δίχτυο ενός δικτύου εποπτών μεταρρύθμισης σε κάθε υπουργείο.

•θα ενισχύσει τον από κοινού συντονισμός του ΥΔΜΗΔ με τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και το ΓΛΚ.

2ος πυλώνας: Διοικητικές λειτουργίας

Α. Περιορισμός γραφειοκρατίας - μείωση διοικητικών βαρών

Ολοκληρώθηκε (Μάρτιος 2014) η παράδοση από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δεκατριών εκθέσεων αξιολόγησης αναφορικά με το σύνολο των διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από το ρυθμιστικό περιβάλλον σε δεκατρείς τομείς πολιτικής (Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, Ισολογισμοί /Εταιρικό δίκαιο, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αλιεία, Ασφάλεια τροφίμων, Φαρμακευτική νομοθεσία, Δημόσιες συμβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός, Εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις). Μέσα από τη χρήση του διεθνώς αναγνωρισμένου Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους, αναμένεται η υποβολή προτάσεων και απαιτούμενων αλλαγών σε ρυθμιστικά κείμενα και επιμέρους διατάξεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και θα περιορίσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις κατά 20%.

Β. Απλούστευση διαδικασιών

•Κατάργηση δικαιολογητικών και αντικατάστασή τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

•Προσκόμιση απλών φωτοαντιγράφων πιστοποιητικών στη θέση πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους.

•Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας.

•Καθορισμός συγκεκριμένων προθεσμιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, σύντμηση προθεσμιών και σιωπηρή έγκριση μιας διοικητικής πράξης σε περίπτωση που παρέρχεται άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί.

•Χρήση τυποποιημένων εντύπων για το σύνολο των διαδικασιών που έχουν ενταχθεί στα ΚΕΠ και τα ΕΚΕ και τα οποία περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες διεκπεραίωσης, το τυχόν κόστος και τα μέσα προσφυγής κατά της Διοίκησης σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.

•Ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών/επιχειρήσεων μέσω της δημόσιας διαδικτυακής πύλης ΕΡΜΗΣ ή μέσω άλλων εφαρμογών που διατηρούν οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και επέκταση της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο.

•Ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας του ενδιαφερομένου στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία: Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

•Η απόδοση ευθυνών στον υπάλληλο που χειρίζεται υπόθεση ενδιαφερομένου σε περίπτωση ελλιπούς ή μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις που αφορούν στην απλούστευση διαδικασιών. Προτυποποίηση των απαιτήσεων για την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων (ορισμένων κατηγοριών ΚΥΕ) περιορισμένης επικινδυνότητας και μικρής συνάθροισης κοινού και δυνατότητα λειτουργίας αυτών με απλή ειδοποίηση και υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Γ. Μείωση της πολυνομίας και της κακονομίας – εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για τη δραστική αποκάθαρση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος

Ειδικότερα προβλέπονται σωρεία δράσεων, όπως ενδεικτικά προτείνονται:

•Αξιολόγηση της ρυθμιστικής ύλης

• Δράσεις επικοινωνίας και ενεργοποίησης των βασικών εμπλεκομενων μερών

• «Γκιλοτίνα»: Η δράση αυτή αφορά στην κανονιστική εφαρμογή του εργαλείου της γκιλοτίνας με ρητή κατάργηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που έχουν προκριθεί και αιτιολογηθεί ειδικώς ως τέτοιες κατά τη φάση της αξιολόγησης (π.χ. ρυθμίσεις προγενέστερες του 1974 οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, αν και οι συνθήκες που επέβαλαν την υιοθέτησή τους έχουν παρέλθει).

Δ. Ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής»

• Η δραστική σύντμηση του χρόνου παροχής υπηρεσιών από τα ΚΕΠ και η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοχεύουν στην περαιτέρω αναγνώριση των ΚΕΠ ως «Υπηρεσίας Μίας Στάσης», η οποία παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών με μία μόνο αίτηση, με μία μόνο επίσκεψη.Απώτερος στόχος αποτελεί η δημιουργία μιας μοναδικής πύλης εισόδου του πολίτη για όλες τις συναλλαγές του με το κράτος, είτε αυτή είναι η φυσική πύλη των ΚΕΠ, είτε η αντίστοιχη ψηφιακή του «ΕΡΜΗ».

3ος πυλώνας: Ανθρώπινο Δυναμικό

Α. Νέο ενιαίο Μισθολόγιο – Διασύνδεση ανθρωπίνων πόρων και προϋπολογισμού

Το έργο θα στοχεύσει στις ακόλουθες βασικές παρεμβάσεις:

•Κατάρτιση σχεδίων στελέχωσης για κάθε φορέα, τα οποία θα περιγράφουν τις ανάγκες σε θέσεις εργασίας που κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση του κατα περίπτωση διοικητικού έργου και οι οποίες θα συμβαδίζουν με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και το διαθέσιμο προϋπολογισμό.

• Αναθεώρηση της οικονομικής διαχείρισης του προσωπικού ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ποσά που κατανέμονται για τη μισθοδοσία του προσωπικού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

• Ανάπτυξη λογιστικών εργαλείων μέσω της εισαγωγής της έννοιας του ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης που θα επιτρέψει τον προσδιορισμό οικονομικών πλαισίων για τη διαχείριση του προσωπικού.

• Κατάρτιση σχεδίων προσλήψεων που θα διευκολύνουν τον προγραμματισμό των προσλήψεων σε κάθε υπουργείο.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική αξιολόγηση και εξορθολογισμός των μη μισθολογικών παροχών που παρέχονται στους δημόσιους υπαλλήλους

Β. Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας

Αντικείμενο του έργου θα είναι:

•Εντοπισμός και αναθεώρηση του κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου με στόχο τον προσδιορισμό και τη θεσμοθέτηση κινήτρων για την υποκίνηση της κινητικότητας των υπαλλήλων (οριζόντια και κάθετα).

• Δημιουργία μιας «Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας» που θα επιτρέπει στις δημόσιες υπηρεσίες τη δημοσιοποίηση των ανοικτών θέσεων και θα καθιστά εύκολη τόσο την πρόσβαση στην πληροφορία όσο και την υποβολή υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

• Ανάπτυξη της χρήσης των συνεντεύξεων για την επιλογή των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων.

Γ. Απλοποίηση του συστήματος ταξινόμησης των υπαλλήλων και επέκταση της χρήσης περιγραμμάτων θέσης

Αυτό θα συνεπάγεται:

•Επεξεργασία και αναθεώρηση του ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου ώστε να δοθεί κανονιστικό υπόβαθρο στα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

•Τον προσδιορισμό και ενεργοποίηση ενός κεντρικού μηχανισμού ελέγχου στο ΥΔΜΗΔ ώστε να διασφαλίζεται πως οιαδήποτε κατανομή ή ανακατανομή θα πραγματοποιείται εντός αυτού του πλαισίου.

Δ. Επαναπροσδιορισμός της επιλογής και του ρόλου των υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών

Η προσέγγισή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι η εξής:

•Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και προσδιορισμός των βασικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη της διοικητικής πυραμίδας.

•Επικύρωση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης των αναθεωρημένων αποστολών, περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και αποδοχή των προτεινόμενων ρυθμιστικών μεταβολών.

•Μείωση του αριθμού των Γενικών Γραμματέων και των Γενικών Διευθυντών παράλληλα με το έργο της αναδιοργάνωσης των υπουργείων. Ο αριθμός των συμβούλων στα πολιτικά γραφεία έχει ήδη μειωθεί κατά 20% και μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ανάλογα με το ρόλο τους στο γραφείο και την πραγματική τους προστιθέμενη αξία.

Ε. Εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης απόδοσης

Θα σχεδιαστεί και θα εκπονηθεί ένας μηχανισμός ενίσχυσης, κατάρτισης, και υποκίνησης για όσους υπαλλήλους εμφανίζουν επανειλημένως χαμηλή απόδοση. Θα προσφέρεται η δυνατότητα επανακατάρτισης, ή/και επανατοποθέτηση ή ακόμα και απομάκρυνσης σε περίπτωση εξαιρετικά μειωμένης απόδοσης.

Θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα δημιουργίας ενός συστήματος πρόσθετων οικονομικών κινήτρων προκειμένου να ανταμείβονται οι καλύτεροι υπάλληλοι, παράλληλα με την προσπάθεια αναθεώρησης του υφιστάμενου ενιαίου μισθολογίου.

Θα προσδιοριστούν συγκεκριμένα μονοπάτια σταδιοδρομίας για τους υπαλλήλους με την υψηλότερη απόδοση ώστε να προάγονται σε καίριες θέσεις στη διοίκηση.

Ζ. Βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι θα αναληφθούν οι εξής δράσεις:

•Προσδιορισμός των αναγκών που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης και αναπροσαρμογή τους, βάσει των νέων αναγκών.

• Καθορισμός μιας διαδικασίας περιοδικής αξιολόγησης τόσο του περιεχομένου όσο και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων κατάρτισης. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει την αντιστοίχιση του περιεχομένου με τις ανάγκες της διοίκησης.

•Πιλοτική ενίσχυση της εισαγωγικής κατάρτισης αναφορικά με νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους,

•Παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν.

Στη διαδικασία αυτή θα εμπλακούν όλα τα υπουργεία και το συντονισμό της θα αναλάβουν από κοινού το ΥΔΜΗΔ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Οι στόχοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης θα αναθεωρηθούν.

Η. Ενίσχυση των συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών στο δημόσιο τομέα

Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

•Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης απευθυνόμενων αποκλειστικά σε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και η οργάνωσή τους από το ΕΚΔΔΑ

•Σχεδιασμός εφαρμογής μηχανισμού και διαδικασιών για τον εντοπισμό ατόμων με υψηλές δυνατότητες εντός της διοίκησης, ικανών να στελεχώσουν θέσεις γενικών διευθυντών και κάτω.

•Ενθάρρυνση της ανάπτυξης των ταλέντων και δεξιοτήτων μέσω της καθοδήγησής τους από έμπειρα και υψηλόβαθμα στελέχη καθώς και μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης σταδιοδρομίας.

4ος πυλώνας: Ενίσχυση Διαφάνειας και Λογοδοσίας

Α. Θεσμική και επιχειρησιακή ενίσχυση μονάδων εσωτερικού ελέγχου

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, θεσμοθετείται η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία είναι άμεσα υπαγόμενη στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

Η αποστολή της ως κεντρικής αρχής, αρμόδιας για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, έγκειται πρωτίστως στην ενδυνάμωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους ελεγχόμενους οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους με στόχο την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, τη χρηστή διοίκηση και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους.

Β. Αναδιοργάνωση ελεγκτικών σωμάτων

Ο στόχος είναι να προκύψει όφελος από τη μόνιμη και αναπτυγμένη ικανότητά των ελεγκτικών σωμάτων για να προβαίνουν σε αξιολόγηση και ανάλυση των δομών και των διαδικασιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση νέων μεταρρυθμίσεων. Τέτοιοι φορείς θα είναι σε θέση να προτείνουν διαρκώς βελτιώσεις ανάλογα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας. Οι φορείς επιθεώρησης θα δικαιούνται επίσης να επιλέξουν ορισμένες δικές τους μελέτες για να εγγυηθούν την αντικειμενικότητα και τους στόχους του προγράμματος αξιολόγησης.

Γ. Ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα ΥΔΜΗΔ (Διαύγεια, Μητρώο Μισθοτοδοτούμενων, Data.gov.gr)

Το ΥΔΜΗΔ προωθεί:

•Την Τεχνολογική αναβάθμιση, βελτίωση εσωτερικής μηχανής αναζήτησης, προσβασιμότητα σε ΑμεΑ.

• Την Ποιοτική ενίσχυση της «Διαύγειας» με πρόσθετες δυνατότητες (πχ. Υποβολή σχολίων από πολίτες, περαιτέρω εμπλουτισμός δεδομένων μέσω υπαγωγής νέων δημόσιων υπηρεσιών στο πρόγραμμα «Διαύγεια»).

Δ. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πειθαρχικής διαδικασίας

Προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια της επιτάχυνσης της διαδικασίας των πειθαρχικών διώξεων, το προτεινόμενο έργο αυτό θα εστιάσει ειδικότερα:

•Στο σύστημα παρακολούθησης των υποθέσεων το οποίο θα επιτρέπει τον σαφή εντοπισμό των εκκρεμοτήτων και τυχόν προβλημάτων και καθυστερήσεων.

•Στην ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων. Θα αναπτυχθούν και θα ενισχυθούν τα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

• Θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος απλοποίησης των πειθαρχικών διαδικασιών και επανεξέτασης των κυρώσεων. Οι περιπτώσεις διάπραξης σφαλμάτων ή παρατυπιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων θα διαχωριστούν με σαφήνεια από τις περιπτώσεις απάτης.

• Τα προγράμματα επιθεώρησης θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους με πιο στοχευμένο τρόπο και σε αυτά θα εμπλακούν οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων όλων των υπουργείων.

Ε. Προώθηση των θεμελιωδών αρχών της διοικητικής δράσης

Θα συνταχθεί και θα προωθηθεί, εντός της διοίκησης, ένας κώδικας καλής συμπεριφοράς, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους.

Θα καθοριστούν ειδικές δράσεις για να διασφαλιστεί η ευρεία διάχυση του, ιδίως μέσω της εισαγωγικής κατάρτισης και της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση καταχρήσεων.

Στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει επίσης να οικοδομηθεί μια νέα κουλτούρα βασιζόμενη στο πλαίσιο κοινών αξιών στο οποίο δομείται το διετές σχέδιο δράσης, δηλαδή την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την καινοτομία και την ανοιχτότητα, οι οποίες θα πρέπει ταυτόχρονα να ισορροπούν με την αρχή της νομιμότητας και της ισότητας.

Για το σκοπό αυτό θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα χρησιμοποίησης της εισαγωγικής κατάρτισης, η αποτύπωση μιας δήλωσης αποστολής από κάθε φορέα και η ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων.

Προκειμένου να εντοπιστούν και να περιοριστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων στο υψηλότερο κρατικό επίπεδο, κάθε σύμβουλος υπουργού θα πρέπει κατά την ανάληψη των καθηκόντων του να υπογράφει μια δήλωση στην οποία θα αναφέρει όλα τα πιθανά του συμφέροντα που συνδέονται με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Σε περίπτωση που δεν το πράξει πλήρως, θα υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις.

Ζ. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ προωθεί δράσεις συμβουλευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Βελτίωση δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς». Οι δράσεις στοχεύουν στην υποστήριξη:

•της διοικητικής μεταρρύθμισης.
•της καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας.
•των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία.

Επίσης, έχουν υλοποιηθεί επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του οδικού χάρτη για την παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Περαιτέρω, το ΙΝ.ΕΠ. μελετά την ένταξη σεμιναρίων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοδιοριζόμενων δημοσίων υπαλλήλων, ενώ αναπτύσσει το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων, όπου αυτό είναι εφικτό, σε τρία επίπεδα, τα οποία αφορούν σε τεχνική υποστήριξη από ξένους εμπειρογνώμονες, on the job training, καθώς και μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας μεταξύ δυνητικά εμπλεκόμενων φορέων.

(Πηγή: capital.gr)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: