To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Τι αλλάζει με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και τη μείωση των εισφορών

Μπορεί τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου να έδωσαν μάχη να κερδίσουν την περίοδο χάριτος 6 μηνών σε σχέση με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ωστόσο δεν το θεώρησαν ποτέ μείζον θέμα για την αγορά εργασίας. Αλλά και παράγοντες της αγοράς δεν πίστεψαν ποτέ ότι η απελευθέρωση των απολύσεων θα έλυνε τα προβλήματά τους που συνδέονται με την έλλειψη ρευστότητας, το ενεργειακό και ασφαλιστικό κόστος καθώς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι οι περιορισμοί στις ομαδικές απολύσεις αφορούν επιχειρήσεις με 20 εργαζόμενους και πάνω που αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό στην Ελλάδα. Πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ έδειξε ότι οι επιχειρήσεις στην Αττική απασχολούν κατά μέσο όρο 6 εργαζόμενους και στην υπόλοιπη Ελλάδα 5. Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την πλειοψηφία στην αγορά, δεν τίθενται εμπόδια στις απολύσεις.
Επιπλέον παράγοντες της βιομηχανίας έχουν υποστηρίξει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού τους αποτελείται από εξειδικευμένους εργαζόμενους τους οποίους δεν επιθυμούν να απολύσουν για να πάρουν ανειδίκευτους.

Οι φορείς της αγοράς πάντως αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα της δοκιμαστικής περιόδου κατά την οποία το βέτο του υπουργού θα περάσει στην γενική γραμματέα που είναι επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ)

Το ΑΣΕ στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων ( την πλειοψηφία έχουν οι εργοδοτικοί φορείς) έχει θέσει αυστηρά κριτήρια που καθιστούν δύσκολη την έγκριση των ομαδικών απολύσεων .

Τα «εμπόδια »που αποφασίστηκαν είναι ουσιαστικά γραφειοκρατικά ( φάκελος με στοιχεία, σχέδιο απολύσεων) και μπορεί να καθυστερήσουν ο εγχείρημα η να στρέψουν τις επιχειρήσεις στην αυθαιρεσία.

Γιατί θα ήταν υποκρισία να ισχυριστούμε ότι όσοι εργοδότες θέλουν να απολύσουν προσωπικό η να κλείσουν την επιχείρηση δεν βρίσκουν και σήμερα τον τρόπο να το κάνουν αδιαφορώντας για τους νόμους.

Αναλυτικά , οι επιχειρήσεις που θα καταθέσουν το αίτημα για απολύσεις στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας θα πρέπει να προσκομίσουν:

-Φάκελο με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία για τη θέση της στην αγορά και τις προοπτικές βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της. Στοιχεία του ισολογισμού και προϋπολογισμού, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή και αποδεικτικά ρύθμισης των σχετικών υποχρεώσεων (εφόσον υπάρχουν οφειλές), τυχόν δανειακές υποχρεώσεις αποδεικνυόμενες με σχετικές βεβαιώσεις από τον αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό φορέα και λοιπές απαιτήσεις τρίτων, τυχόν απαιτήσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, τυχόν χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους κ.α.

-Στοιχεία της στελέχωσης της επιχείρησης και του κόστους εργασίας κατά την τελευταία τριετία σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα ,στοιχεία για τα προσόντα εκπαίδευσης, το είδος της σύμβασης εργασίας, την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα κ.α.

-Την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας των ομαδικών απολύσεων ,τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα που προσλήφθηκαν ή απολύθηκαν στην τελευταία τριετία, τις μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής και την προοπτική ανάπτυξης μετά τις απολύσεις.

Πρέπει να αναφέρει τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα που προτείνεται να απολυθούν, τα κριτήρια επιλογής και το χρονοδιάγραμμα.

-Ειδικά για την ομπρέλα προστασίας των απολυμένων πρέπει να προτείνει σχέδιο για για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψη των ομαδικώς απολυομένων.

- Ποιο καθεστώς ισχύει σήμερα :

-Τα όρια πέρα από τα οποία, οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές είναι:

- μέχρι 6 εργαζόμενους το μήνα για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους και

- ποσοστό 5% του προσωπικού κάθε μήνα και μέχρι 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 150 εργαζόμενους.

Πάνω από αυτά τα όρια οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές και πρέπει να έχουν την έγκριση του ΑΣΕ.

Μεγαλύτερο είναι το όφελος που θα αποκομίσουν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 2,9% τον Ιούλιο και 1% επιπλέον από το τέλος του 1915. Πχ. Στον καθαρό κατώτατο μισθό το όφελος για τον εργαζόμενο είναι 5,86 ευρώ, σύμφωνα με τον πίνακα της ΕΣΕΕ ενώ στα 751 ευρώ το όφελος είναι 7,51 ευρώ.

Πηγή: newmoney.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: