To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

ΥΠΕΚΑ: Επιτρέπεται η δόμηση στα «τυφλά» οικόπεδα

Τη δόμηση στα λεγόμενα «τυφλά» οικόπεδα επιτρέπει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ. Παράλληλα, το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα μπορούν να εγκρίνονται οι κατασκευές Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) με μια απλή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Ακόμη, σε εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων οικισμού που ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα (κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 1650/1986, εκτός ζωνών απολύτου προστασίας) θα επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ακόμη και η δημιουργία νέων, κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν (όπως ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου κτλ.).

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις αφορούν:

* «Τυφλά» οικόπεδα τα οποία δεν μπορούν δια τακτοποιήσεως να αποκτήσουν πρόσωπο επί εγκεκριμένης οδού επιτρέπεται να οικοδομούνται με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον η έλλειψη του προσώπου δεν έγινε με υπαιτιότητα των ιδιοκτητών ή των δικαιοπαρόχων μετά την ισχύ του νόμου 651/1977.

* Με απλή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, θα κατασκευάζονται ΧΥΤΑ και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, καθώς και τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ύδρευση και αποχέτευση.

* Βιομηχανικά κτίρια που έχουν ήδη ανεγερθεί ή θα ανεγερθούν δεν υπόκεινται στον περιορισμό του αριθμού των ορόφων που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 24/31.5.1985. Έτσι νομιμοποιούνται υφιστάμενες βιομηχανίες με αυθαίρετους ορόφους σε εκτός σχεδίου περιοχές, ενώ μπορούν να χτιστούν νέες χωρίς περιορισμούς ως προς τους ορόφους. Αλλά ούτε οι αποστάσεις που προβλέπει το συγκεκριμένο ΠΔ μεταξύ των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των πλησιέστερων οικισμών θα εφαρμόζονται.

* Την κορυφογραμμή θα επιτρέπεται να υπερβαίνουν κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας με τις απαραίτητες μάλιστα κτιριακές υποδομές, καθώς και οι εγκαταστάσεις και υποδομές σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αστεροσκοπείων.

* Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί ΠΔ για τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), ΠΔ προστασίας ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και έχει κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστεί Δίκτυο μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάμεσα στη γραμμή αιγιαλού και στη γραμμή δόμησης κτιρίων ορίζεται στα 30 μέτρα.

* Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης και χρήσεων γης, η κατασκευή προσωρινών καταλυμάτων για τους εργάτες γεωργικής γης, σε αγροκτήματα άνω των 10 στρεμμάτων. Τα καταλύματα μπορούν να καλύπτουν έως 1% της έκτασης.

* Δεν χρειάζεται πλέον άδεια δόμησης για εκσκαφές και επιχώσεις ως 80 εκατοστά για τοποθέτηση ικριωμάτων, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, ή ενημέρωση για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών, παραθύρων κτλ.

* Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, εκτός σχεδίου ή οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα της νέας χρήσης, μεγέθη.

* Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η αύξηση στο ύψος και στον συντελεστή όγκου «ειδικών» κτιρίων (εκτός γραφείων) σε περιοχές με συντελεστή δόμησης (ΣΔ) ως 1,2 με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, για ΣΔ έως 0,4 επιτρέπεται μέγιστη τιμή ύψους 13 μέτρα, για 0,8 ύψος 18 μέτρα και για 1,2 ύψος 21 μέτρα.

* Οικόπεδα που βρίσκονται σε οικιστικές περιοχές οι οποίες καλύπτονται πολεοδομικά από παλαιά ρυμοτομικά σχέδια οριστικών διανομών του υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν προ του 1975 θεωρούνται εντός σχεδίου, ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνονται ή όχι στον πίνακα διανομής.

* Δημιουργείται υπηρεσία δόμησης στην Εκκλησία της Κρήτης (ναοδομία). Για την έκδοση αδειών δεν απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας αλλά πιστοποιητικό από το υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδίκησης του ακινήτου από το Δημόσιο ή ΟΤΑ.

* Σε περιοχές ζωνών ρυθμιζόμενων από Προεδρικά Διατάγματα, όπου απαγορεύεται η δόμηση, τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε δρόμο σε ακραία σημεία ρυμοτομημένων οικισμών είναι οικοδομήσιμα. Προϋπόθεση ο φάκελος μελέτης για έκδοση οικοδομική άδειας να είχε υποβληθεί προ της δημοσίευσης του ΠΔ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη και οι ρυθμίσεις που είχαν προαναγγελθεί για τη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση, το σύνολο των προστίμων νομιμοποίησης που θα εισπράττεται για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις επί ακινήτων στους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης θα αποδίδεται για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών του σεισμού.
Δημιουργία περιφερειακών πάρκων

Δημόσια δασικά ακίνητα που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έγιναν με νόμιμη διοικητική πράξη (π.χ. ένταξη στο σχέδιο πόλης) δεν θα χαρακτηρίζονται πλέον ως δάση και δασικές εκτάσεις και δεν θα κηρύσσονται αναδασωτέα. Στις εκτάσεις αυτές θα δημιουργούνται περιφερειακά πάρκα τα οποία προβλέπονταν στον Νόμο 3937/2011 και θα περιλαμβάνουν οικιστικές ενότητες, χρήσεις αναψυχής, τουρισμό φύσης, βιολογικές καλλιέργειες κτλ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου, όπως του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας ή του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι σύνοδες χρήσεις και οι εμπορικές δραστηριότητες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού ποσοστού υλοποιημένης δόμησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, στις αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου επιτρέπεται η διαμόρφωση των υφισταμένων κερκίδων για την προσθήκη καθισμάτων, καθώς και η προσθήκη νέων κερκίδων, εφόσον ο αριθμός των απαιτούμενων πρόσθετων θέσεων δεν υπερβαίνει ως ποσοστό το 40% των υπαρχόντων.

Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης εμπορικών δραστηριοτήτων όπως αναψυκτήρια, εστιατόρια, μαγειρεία, εμπορικά καταστήματα, συνεδριακό κέντρο ως 300 θέσεις, κινηματογράφο ως 300 θέσεις, χώρους ψυχαγωγίας και αναψυχής κτλ.

(Πηγή: Ημερησία)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: