To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Σιωπηρή δίμηνη παράταση για τις αιτήσεις των «κόκκινων» δανειοληπτών

Σιωπηρή δίμηνη παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων των «κόκκινων» δανειοληπτών για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους από τους πλειστηριασμούς αναμένεται να δώσουν οι ίδιες οι τράπεζες.

Αυτό αναφέρουν πληροφορίες του «Εθνους», μια και η προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία, που είναι η 31η Ιανουαρίου, φαίνεται πως δεν αρκεί.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 30.000 δανειολήπτες έχουν λάβει ειδοποιήσεις για κατασχετήρια και από αυτούς πιθανολογείται ότι τουλάχιστον 10.000 θα σπεύσουν να υπαχθούν στις ειδικές ρυθμίσεις του νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τις περασμένες μέρες, όπως αποκάλυψε και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, καταστήματα τραπεζών δεν έκαναν αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 δανειοληπτών που έχουν στα χέρια τους τα χαρτιά της κατάσχεσης για να σώσουν τα σπίτια τους, μια και δεν είχαν ειδοποιηθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες για τις λεπτομέρειες του νόμου.

Οπως διαβεβαιώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Θανάσης Σκορδάς, οι τράπεζες έχουν αρχίσει και αποστέλλουν στα καταστήματά τους εγκυκλίους και κάτι τέτοιο επιβεβαιώνουν και κύκλοι της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών. Πάντως επίσημα ο κ. Σκορδάς δεν κάνει λόγο για τη χορήγηση παράτασης, όπως και η ΕΕΤ. Πηγές του «Εθνους», όμως, αναφέρουν πως οι τράπεζες οικειοθελώς θα δέχονται αιτήσεις και μετά το τέλος της 31ης Ιανουαρίου και ίσως μέχρι και τον Μάρτιο. Το υπουργείο Ανάπτυξης, αν διαπιστώσει μεγάλη προσέλευση, τότε δεν αποκλείεται να αλλάξει και τον νόμο, παρατείνοντας κι επίσημα την προθεσμία.

Υπενθυμίζεται ότι οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας αναστέλλονται για το 2014, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια, αλλά και με την υποχρεωτική καταβολή ενός ποσού έναντι της μηνιαίας δόσης. Τα κύρια κριτήρια είναι:
•Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
•Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
•Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4224/2013 οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει εντός ενός μηνός:

1 Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 01-01-2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 01-01-2007.

2 Βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής Αρχής, με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού.

3 Αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9.

4 Αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών.

5 Βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και

6 Πιστοποιητικό αναπηρίας. Οι δικαιούχοι είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες με τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και άνεργοι με εισοδήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας.

Η δόση προς τους δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του αυτού του ποσού και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Βέβαια υπάρχουν και ειδικές προβλέψεις για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω. Γι' αυτούς τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%.
Financial & Law:

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να ρυθμίσουμε στα μέτρα σας τις τραπεζικές σας οφειλές! Εγγύηση η συνεργασία των έμπειρων χρηματοοικονομικών και νομικών μας συμβούλων!

Τηλέφωνα: 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: