To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Ποιοι και πώς θα πάρουν εισοδηματικό επίδομα 300-600 ευρώ

Εσείς ή οι γονείς σας μένετε σε κάποιο νησί; Σε ορεινή περιοχή (άνω των 800 μέτρων); Σε μία περιοχή που έχει οριστεί λόγω μεθορίου ή άλλων οικονομικών παραγόντων ως «μειονεκτική»; Τότε φέτος δικαιούστε της «εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ύψους από 300 έως 600 ευρώ.

Επιλέξιμοι είναι εκατοντάδες Δήμοι ανά τη χώρα, οι οποίοι έχουν οριστεί βάση κοινοτικής οδηγίας ως «ορεινοί», δηλαδή έστω ένα μέρος της επικράτειάς τους έχει υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα (πχ ακόμη και ο Δήμος Σπετσών, Πόρου ή Άνδρου) αλλά και οι «μειονεκτικές» περιοχές (Δείτε όλες τις επιλέξιμες περιοχές όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ).

Το επίδομα δεν δόθηκε το 2012 γιατί δεν εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ, αναφέρεται στην απόφαση του ΥΠΟΙΚ. Τώρα ενεργοποιείται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το λάβουν.

Δικαιούχοι είναι:

•οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών,
•τα μέλη κατοικούν μόνιμα (2 έτη τουλάχιστο) σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
•το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700

Το ύψος της υπόψη εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

•σε 600 ευρώ εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και
•σε 300 ευρώ εφόσον αυτό κυμαίνεται 3.000 και 4.700 ευρώ.

Προσοχή: Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη. Μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Με τον όρο «οικογένεια» εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και αγάμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.

Παραδείγματα:

1. Αν σε ένα σπίτι ζουν δύο οικογένειες παππούς – γιαγιά, πατέρας – μητέρα – παιδιά, κάνουν δύο ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, παρόλο που είναι ένα νοικοκυριό δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση και οι δύο οικογένειες λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση και τα εισοδηματικά κριτήρια έκαστης.

2. Αν σε ένα σπίτι ζει μια οικογένεια πατέρας – μητέρα – παιδί αλλά το παιδί δεν είναι προστατευόμενο μέλος, (κάνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση) μόνος δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι ο πατέρας (εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια). Το παιδί δεν είναι δικαιούχος διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί από μόνο του οικογένεια.

Στους δικαιούχους της ενίσχυσης περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

•Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.
•Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και την βαρύνουν φορολογικά.
•Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).

Την εισοδηματική ενίσχυση για την οικογένεια στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτείται η μητέρα.

Η έννοια του όρου «ετήσιο οικογενειακό εισόδημα» προσδιορίζεται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Κατά τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης τεκμαρτού εισοδήματος διενεργείται σύγκριση πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος και λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εξ αυτών.

Η καταβολή γίνεται εφάπαξ μετά τη 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Δικαιολογητικά:

•βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του, από την οποία προκύπτει η επί 2ετία τουλάχιστον διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή

•υπεύθυνη δήλωση, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια και για το ίδιο έτος

•αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται την εισοδηματική ενίσχυση, (εισοδήματα του προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (Έντυπο Ε1), αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών έχουν οι Δ/νσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού του νομού της κατοικίας του δικαιούχου. Αιτήσεις των δικαιούχων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ

(Πηγή: capital.gr)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: