To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

Προγράμματα για την απασχόληση ανέργων νέων

Με επίκεντρο τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας των νέων, ηλικίας από 16 έως 24 ετών, ολοκληρώνεται τις προσεχείς εβδομάδες η κατάρτιση ενός φιλόδοξου και πρωτοποριακού προγράμματος με τίτλο «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee), το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσφέρεται σε κάθε νέο ηλικίας έως 24 ετών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μία θέση μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, εντός ενός τετραμήνου από την αποφοίτησή τους ή την απόλυσή τους (στην περίπτωση που εργάζονται).

Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος θα επιδοτεί την απασχόληση ανέργων νέων έως και 29 ετών στον ιδιωτικό τομέα, μέσω πρακτικής άσκησης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μην υπάρχει απόφοιτος χωρίς να του προσφέρεται μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, είτε αυτή αφορά μαθητεία και κατάρτιση, είτε πρακτική άσκηση ή ακόμη και θέση εργασίας.

Ειδικά για την ομάδα νέων ηλικίας 15 έως 19 ετών, που είναι οικονομικά ανενεργοί και μη αναζητούντες εργασία, θα προσφέρονται χιλιάδες ευκαιρίες μαθητείας, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα να μείνουν άνεργοι στις ηλικίες 20 έως 24 ετών.

Ηδη έχουν συσταθεί οι πρώτες ομάδες εργασίας για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και της τεχνογνωσίας στην αρμόδια δημόσια αρχή που θα συντονίσει το πρόγραμμα.

Στις ομάδες συμμετέχουν στελέχη των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ, της ΚΕΔΕ, της Γ. Γραμματείας Νέας Γενιάς κ.λπ.

Το σχέδιο αναχαίτισης της ανεργίας των νέων που είναι υπό κατάρτιση θα προσφέρει ευκαιρίες εργασίας μέσω της δικτύωσης επιχειρήσεων, ΜΚΟ, φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών υποστήριξης της αναζήτησης εργασίας.

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
Το μεγάλο «στοίχημα» του προγράμματος δεν είναι άλλο από την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία παραμένει μάστιγα σε Ευρωπαϊκή Ενωση και Ευρωζώνη, αγγίζοντας επίπεδα-ρεκόρ σύμφωνα με τη Eurostat.

Τον θλιβερό αυτό... χορό σέρνει η Ελλάδα, που εξακολουθεί να κατέχει τα σκήπτρα στον «παροπλισμό» των νέων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ανεργία των νέων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 57,3% των νέων 15 έως 24 ετών, ενώ οι νέοι 18-24 ετών που δεν σπουδάζουν, εκπαιδεύονται ή δουλεύουν (ΝΕΕΤ), φτάνουν στο 20,3% του συνόλου.

Ηδη στην πρόσφατη ευρωπαϊκή διάσκεψη για την ανεργία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, αποφασίστηκε η διάθεση κονδυλίου ύψους 160 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, που θα διατεθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας και μαθητείας τη διετία 2014-2015.

Το κονδύλι θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές του επόμενου έτους και θα αφορά τις περιφέρειες Ανατολικής-Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Επιταγή 10.000€ για ίδρυση επιχειρήσεων

«Επιταγή» 10.000 ευρώ θα λάβουν 2.000 άνεργοι έως 35 ετών, προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα με έμφαση στην καινοτομία», το οποίο αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε τελικό στάδιο, καθώς απομένει μόνο η έκδοση της κοινή υπουργικής απόφασης από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας.

Η δράση αυτή, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, δίνει προτεραιότητα στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες
Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή και παροχή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής».

Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα.

Ενδεικτικά, τέτοιες καινοτόμες δράσεις είναι:
•Η παρασκευή προϊόντων και υπηρεσιών με νέες πρώτες ύλες
• Η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών
• Ο ψηφιακός χειρισμός προϊόντων
• Η εφαρμογή νέων εφαρμογών προγραμμάτων και πολυμέσων.

Επιπλέον ως καινοτόμες ιδέες αναφέρονται οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων, ανακύκλωση, ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών, τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, προϊόντα βιοτεχνολογίας, προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές, ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, εξ' αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κ.λπ.

Επιδότηση και διάρκεια
Η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται σε 12 μήνες, ενώ το ποσό της επιχορήγησης αγγίζει τα 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο, από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενώ συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά μέντορινγκ, δηλαδή πρόγραμμα καθοδήγησης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Δικαιούχοι
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι από 18 έως 35 ετών, ενώ θα πρέπει να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Επίσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ενώ η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ και την προκήρυξη του προγράμματος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.oaed.gr, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος.

(Πηγή: Έθνος)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: