To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Πώς θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μετά τη μείωση των υποκαταστημάτων του

Σε δραστική μείωση των υποκαταστημάτων του μέσω της συνένωσης λειτουργικών μονάδων προχωρά το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, η εξέλιξη αυτή κατέστη αναγκαία εξαιτίας της μείωσης του προσωπικού κατά 40% τα τελευταία 3 χρόνια και της αύξησης του όγκου εργασιών λόγω πολλαπλασιασμού των αιτήσεων συνταξιοδότησης, της ένταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων κύριας σύνταξης των μισθωτών.

Ακόμη, λόγω της ανάθεσης επιπλέον εργασιών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), το πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων και του διαχωρισμού ύστερα από 75 χρόνια του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την υπαγωγή του στο νέο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Με τη λειτουργική ενοποίηση των υπηρεσιών, η Διοίκηση του Ιδρύματος επιδιώκει τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την κατανομή του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού σε λιγότερες μονάδες, καθώς και τη διασφάλιση της νομιμότητας κατά τη διεκπεραίωση αποφάσεων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, η οποία διακυβεύεται στις περιπτώσεις ελλιπούς στελέχωσης.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά μόνο υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στην περιοχή, στο ίδιο ή διαφορετικό κτίριο δεν επηρεάζονται.

Οι πολίτες για όλες τις συναλλαγές τους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα απευθύνονται στο υποκατάστημα υποδοχής, το οποίο ως όμορο, δεν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το αρχικό και συνδέεται συγκοινωνιακά με αυτό.

Στις περιπτώσεις που το πλησιέστερο υποκατάστημα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση ή σε άλλη πόλη χωρίς καλή συγκοινωνιακή σύνδεση συστήνεται Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στην περιοχή όπου λειτουργούσε το υποκατάστημα που αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του.

Για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας και λήψη παροχών ασθενείας, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι απαραίτητα αυτό του τόπου κατοικίας τους.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασίες ή δρομολογεί δράσεις που περιορίζουν την ανάγκη εργοδοτών και ασφαλισμένων να επισκεφθούν τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα, για τους εργοδότες: -Έχει θεσπιστεί από 1/1/2010 η υποχρεωτική υποβολή υποχρεωτική υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου (Internet).

-Από 1/10/2011 οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

-Από 10/1/2012 η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται μέσω του διαδικτύου απευθείας στους πιστοποιημένους φορείς ή τους εργοδότες και έτσι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των εργοδοτών στις μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

-Από 4/11/2011 είναι δυνατή η ενημέρωση των εργοδοτών για την ασφαλιστική ιστορία των απασχολουμένων σε αυτούς από τον ιστότοπο www.ika.gr (με δυνατότητα εκτύπωσης Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.) Για τους ασφαλισμένους: -Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.) έχει καταργηθεί από 1/6/2011 ως δικαιολογητικό για λήψη παροχών από τον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ, την ΕΕ και για νομιμοποίηση αλλοδαπών στο υπουργείο Εσωτερικών.

-Οι ασφαλισμένοι από 4/11/2011 μπορούν να πιστοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να αποκτούν πρόσβαση στο λογαριασμό τους, ώστε να βλέπουν και να εκτυπώνουν τα αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης που επιθυμούν για την ενημέρωσή τους, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθούν το υποκατάστημα.

-Από 6/6/2011 οι παροχές ασθενείας καταβάλλονται στους ασφαλισμένους μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών.

-Από 15 Οκτωβρίου 2012, οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για συνταξιοδότηση μέσω διαδικτύου.

-Από 15 Οκτωβρίου 2012, τέθηκε στη διάθεση των συνταξιούχων η υπηρεσία «Παρακολούθηση της Πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης ή του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης», με την οποία παρέχεται στους ασφαλισμένους η δυνατότητα να αντλούν ηλεκτρονικά πληροφορίες και να παρακολουθούν τη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησής τους, σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας της από την αρχική υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Παράλληλα, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασίες ή δρομολογεί δράσεις που περιορίζουν την ανάγκη εργοδοτών και ασφαλισμένων να επισκεφθούν τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τέλος, στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού της οργανωτικής δομής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα ο θεσμός των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης, που συστήνονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, κυρίως σε περιοχές όπου λειτουργούσαν μονάδες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, αλλά και σε περιοχές όπου οι ειδικότερες συνθήκες το επιβάλλουν.

(Πηγή: Κέρδος)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: