To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Έως τις 20 Μαΐου η «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας" για 35.000 άνεργους νέουςΞεκίνησε και θα συνεχιστεί έως τις 20 Μαΐου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους του προγράμματος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για Ανεργους Νέους».

Μέσω τους προγράμματος 35.000 νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι σήμερα είναι άνεργοι, θα μπορούν να καταρτιστούν και να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα πέντε περίπου μηνών, εισπράττοντας από 2.400 έως 2.700 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι που έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ., όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών (πτυχιούχοι, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Η επιλογή και η εγγραφή των αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στο μητρώο ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των εξής κριτηρίων: α) έτος κτήσης του πτυχίου, β) ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2012, γ) βαθμός πτυχίου, δ) ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ε) ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας.

Για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει της ηλικίας τους, της διάρκειας συνεχόμενης ανεργίας και του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος, ατομικού ή οικογενειακού, οικονομικού έτους 2012.

Τι είναι η «Επιταγή»
Το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου» εκτυλίσσεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες οι ωφελούμενοι:

α) θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης,

β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης και

γ) με το πέρας της πρακτικής άσκησης θα μπορούν να προσληφθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, με πλήρη μισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος.

Η «Επιταγή Εισόδου» στην αγορά εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.100 ευρώ, το οποίο χορηγείται στους ωφελούμενους της δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα προβλέπει ότι στην περίπτωση που ο νέος προσληφθεί στην επιχείρηση που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, ο πάροχος κατάρτισης θα εισπράξει «μπόνους» της τάξης των 300 ευρώ, ενώ η επιχείρηση θα απαλλαγεί από τις ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω εργαζομένου.

Σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους νέους, το εκπαιδευτικό επίδομα (που περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) ανέρχεται σε:
•2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

•2.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους γίνεται ηλεκτρονικά, στην ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.voucher.gov.gr. έως τις 20 Μαΐου 2013. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες: http://www.ypakp.gr/, http://www.epanad.gov.gr/ , και http://www.eye-ekt.gr/

Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα με αριθμό 800 11 44444, με σκοπό την άμεση παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης, αλλά και την καταγραφή και επίλυση τυχόν θεμάτων που ανακύψουν.

Ενημέρωση από τα ΚΕΚ

Στη δημιουργία πανελλαδικού δικτύου προχώρησαν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της «Επιταγή Εισόδου».

Οπως αναφέρουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, το δίκτυο (www.vouchergov.gr, ή εναλλακτικά www.voucher4u.gr ) εντάσσεται στην προσπάθειά τους για καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του προγράμματος και ήδη αριθμός επιχειρήσεων απ' όλη την Ελλάδα συνεργάζονται με τα ΚΕΚ του δικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την επιλογή του ΚΕΚ στο οποίο θα καταρτιστούν (προκειμένου να μην πέσουν θύματα παραπλάνησης) και να γνωρίζουν πως ο μόνος έγκυρος τρόπος για να κάνουν την αίτησή τους είναι μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του υπουργείου Εργασίας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: