To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Σάββατο 20 Απριλίου 2013

1.500 νέες θέσεις εργασίας από την Περιφέρεια Αττικής

Νέα προγράμματα για άλλες 5.000 θέσεις εργασίας
Στόχος του προγράμματος είναι η πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 29 ετών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Σε 1.500 ανέρχονται οι νέες θέσεις για ανέργους που θα καλυφθούν μέσω του νέου προγράμματος απασχόλησης, το οποίο θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα, ύψους 10 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών και ανακοινώθηκε από τον περιφερειάρχη, κ. Γιάννη Σγουρό. Θα έχει δε διάρκεια ενός έτους.

Αναφορικά με τις ειδικότητες που θα καλυφθούν, αφορούν επαγγέλματα τα οποία έχουν πληγεί από την οικονομική ύφεση, ωστόσο υψηλόβαθμα στελέχη της Περιφέρειας δήλωσαν στο "Εθνος-Εργασία" ότι αυτές δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμες.

Το πρόγραμμα θα ακολουθήσει το μοντέλο αντίστοιχων προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ με τη δέσμευση του εργοδότη να διατηρεί τον εργαζόμενο μετά το πέρας του έτους για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.500 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη νέων έως 29 ετών, με γνώμονα το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την τοποθέτηση ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τα άτομα που θα ωφεληθούν οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο που θα διαμορφωθεί για τις ανάγκες του προγράμματος. Επίσης, θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα.

Υπαγωγή δικαιούχων
Οσο για τη διαδικασία με την οποία μπορούν να ενταχθούν στη δράση της Περιφέρειας Αττικής, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα-οδηγό που θα ακολουθηθεί, προβλέπεται ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), με την οποία θα δηλώνουν ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης και ότι λειτουργεί και ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Στην ίδια δήλωση θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται και πληροί.

Στο μεταξύ, η Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζει την υλοποίηση και εφαρμογή ποικίλων δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς σε θέματα απασχόλησης, ώστε το σχέδιο που θα διαμορφωθεί να ληφθεί υπόψη στον επικείμενο καταμερισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Νέα προγράμματα για 5.000 θέσεις εργασίας
Πέντε χιλιάδες άνεργοι αναμένεται να ενταχθούν στα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης για την Αττική, το οποία θα υλοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα από την Περιφέρεια Αττικής. Τα προγράμματα αφορούν την υλοποίηση τοπικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής. Απευθύνονται δε κατά περίπτωση σε άτομα με αναπηρίες, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα να επανεισαχθούν στην αγορά εργασίας.

(Πηγή: Εθνος)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: