To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Μέσω διαδικτύου οι διαγωνισμοί στο Δημόσιο από 1ης Ιουλίου

Ηλεκτρονικοί και online θα είναι από την 1η Ιουλίου του 2013 οι διαγωνισμοί των υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου αλλά και Ιδιωτικού Δικαίου για τις προμήθειες έργων, υπηρεσιών και τις αναθέσεις έργων, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015 θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι οι φορείς του δημοσίου.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου δίνεται ουσιαστικά πεντάμηνη προθεσμία στους πρατηριούχους να εγκαταστήσουν τα συστήματα εισροών εκροών, αρκεί να έχουν τα παραστατικά παραγγελίας, ενώ καθιερώνονται και αυστηρά πρόστιμα μέχρι 500.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας λειτουργίας σε όσους βενζινοπώλες δεν έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση των νέων συστημάτων.

Επίσης αίρονται περιορισμοί για τη λειτουργία των λεγόμενων θερμών γωνιών παραγωγής ψωμιού (bake off) καθώς και πρατηρίων άρτου, ενώ με άλλο άρθρο δίνεται το δικαίωμα στους παραγωγούς λαϊκών αγορών να στήνουν πάγκους και τις Κυριακές.

Ηλεκτρονικές προμήθειες

Αναλυτικά από 1ης Ιουλίου του 2013 οι προμήθειες προϊόντων, υπηρεσιών και οι αναθέσεις έργων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης (υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση) θα γίνονται με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το νέο σύστημα θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο του Δημόσιου τομέα, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής από όλους τους φορείς του Δημοσίου την 1η Οκτωβρίου 2015.

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί το δεύτερο στάδιο εκσυγχρονισμού του συστήματος των κρατικών προμηθειών, μετά τη δημιουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων («ΑΓΟΡΑ») και την ηλεκτρονική ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων.

Η ηλεκτρονική και κεντρική διεξαγωγή των διαγωνισμών θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το Δημόσιο και την οικονομία, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

-Αύξηση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια μείωση της δημόσιας δαπάνης για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα. Αυτό θα επιτευχθεί με την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής τόσο για τις αρχές που διενεργούν τους διαγωνισμούς όσο και για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτούς. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν σε περισσότερες επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, μικρές, μεσαίες και μεγάλες να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία αλλά με τη χρήση του διαδικτύου και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

-Εξοικονόμηση πόρων, με τον δραστικό περιορισμό των αναθετουσών αρχών που διενεργούν διαγωνισμούς, από περίπου 7.000 σε περίπου 700.

-Τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες θα απευθύνονται στις Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές. Η κεντρική εκτέλεση διαγωνισμών θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος: αντί να διεξάγονται πολλοί διαγωνισμοί για το ίδιο προϊόν από τους επιμέρους φορείς του Δημοσίου, θα γίνεται ένας που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των φορέων.

-Επιτάχυνση των διαδικασιών, η οποία εκτός από την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας θα επιτευχθεί και με τη χρήση τυποποιημένων σχεδίων προκηρύξεων και συμβάσεων, αλλά και συμβάσεων-πλαισίων, που θα περιορίσουν τις ενστάσεις, δικαστικές αμφισβητήσεις κ.α.

Άλλες διατάξεις

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

•Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα και εναρμονίζεται με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

•Προβλέπονται οργανωτικές αλλαγές για το ΓΕΜΗ, μεταξύ άλλων και για τη μετατροπή των εταιρικών τύπων, όπως η ΙΚΕ («εταιρεία του ενός ευρώ»).

•Λαμβάνονται μέτρα κατά του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, διευρύνονται τα ελεγκτικά όργανα και οι δυνατότητες κατάσχεσης και καταστροφής από τις αρχές των προϊόντων απομίμησης. Έτσι επιταχύνονται οι διαδικασίες και αποφεύγονται δικαστικές διαμάχες που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα. Επίσης, θεσμοθετείται το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) που λειτουργεί ήδη άτυπα από το καλοκαίρι του 2012 στο υπουργείο Ανάπτυξης. Μέχρι τις αρχές του 2013 η δραστηριοποίηση του ΣΥΚΑΠ απέδωσε τον εντοπισμό και καταστροφή περισσότερων από 2 εκατ. προϊόντων παρεμπορίου.

•Μεταφέρονται στις Περιφέρειες οι αρμοδιότητες εποπτείας των λαϊκών αγορών και εξορθολογίζεται το ημερήσιο τέλος για τη συμμετοχή σε λαϊκές και η διαχείρισή του.

•Προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης 50 % στα πρόστιμα που επιβάλλονται στους πωλητές για παραβάσεις της νομοθεσίας εφόσον εξοφληθούν εντός ορισμένης προθεσμίας και ταυτόχρονα ο παραβάτης παραιτηθεί από τα δικαιώματα προσβολής της πράξης επιβολής προστίμου.

•Προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας των λαϊκών αγορών τις Κυριακές, μόνο για τους παραγωγούς πωλητές.

•Προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τα συστήματα ελέγχου εισροών-εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια. Θεσπίζεται παράλληλα αντικειμενικό σύστημα καθορισμού των ποινών με πρόβλεψη κατηγοριών παραβάσεων και κυρώσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αναστολή της άδειας λειτουργίας, εφόσον δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών, εκτός εάν ο πρατηριούχος εμφανίζει σύμβαση για εγκατάσταση του συστήματος εντός πενταμήνου.

•Απλοποιούνται περαιτέρω οι διαδικασίες λειτουργίας των θερμών γωνιών (bake off) και των πρατηρίων άρτου, μεταξύ άλλων και με την άρση των περιορισμών στο εμβαδόν των χώρων αυτών.

•Τροποποιούνται ή καταργούνται αναχρονιστικοί περιορισμοί στις προϋποθέσεις εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Αττική. Επίσης η προθεσμία απομάκρυνσης νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, λόγω αλλαγής χρήσης γης, παρατείνεται μέχρι την 31η-12-2017 (από την 31η-12-2014 που προβλέπεται σήμερα), λόγω της οικονομικής κρίσης που απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

•Τροποποιείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες και τη διάρκεια ισχύος των αδειών οδήγησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ.

•Θεσπίζεται το όργανο συμβιβασμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων, μέσω της οποίας οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται σε όλες τις χώρες - μέλη της ΕΕ χρησιμοποιώντας μόνο μια συσκευή διοδίων στο όχημα τους.

(Πηγή: Ημερησία)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: