To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Πώς θα γίνουν υποχρεωτικές οι ρυθμίσεις για τα "κόκκινα" δάνεια

Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να κυρωθεί το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τα “κόκκινα” δάνεια, σε μία εξέλιξη βάσει της οποίας προωθείται η “υποχρεωτικότητα” του Κώδικα Δεοντολογίας που έχει συντάξει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΤτΕ έχει ήδη αποστείλει το φάκελο με τις τεχνικές αλλαγές στο υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο με τη σειρά του θα μελετήσει τα σχόλια και θα καταλήξει στην τελική μορφή του κειμένου. Στη συνέχεια θα... επιστρέψει την κεντρική τράπεζα όπου θα κυρωθεί μέσω πράξης εκτελεστικής επιτροπής.

Τόσο οι τράπεζες όσο και οι καταναλωτικές οργανώσεις που συμμετείχαν στη διαβούλευση ζητούν ο Κώδικας καλών πρακτικών να μην έχει καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αναμένονται ορισμένες τροποποιήσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να “κλειδώσει” το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων, ωστόσο οι εξελίξεις δεν θα είναι άμεσες. Και αυτό γιατί για να υπάρξει Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου μέσω της οποίας θα κυρωθεί ο Κώδικας, θα πρέπει πρώτα να περάσει τροπολογία στο νόμο 4224/2013 για τη σύσταση του συμβουλίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Κατά συνέπεια, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει στους επόμενους μήνες, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες ενδέχεται μέσα στο καλοκαίρι να προχωρήσουν στην πιλοτική εφαρμογή του Κώδικα, με ορίζοντα την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

Βασικοί πυλώνες του Κώδικα καλών πρακτικών είναι η έννοια του “συνεργάσιμου δανειολήπτη” και οι “εύλογες δαπάνες διαβίωσης”. Ο Κώδικας περιγράφει τις διαδικασίες επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, προβλέπει διάφορα στάδια παρέμβασης ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης πληρωμής και υποδεικνύει εναλλακτικές δυνατότητες ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων:

Μετά την αποστολή των τεχνικών αλλαγών από την Τράπεζα της Ελλάδος στο υπουργείο ανάπτυξης απομένει η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώ στη συνέχεια – και αφού έχει θεσμοθετηθεί – το τελικό κείμενο θα... επιστρέψει στην ΤτΕ όπου θα επικυρωθεί με πράξη εκτελεστικής επιτροπής.

Στη νέα πραγματικότητα που θα πρέπει να προσαρμοστούν τράπεζες και δανειολήπτες θα προβλέπονται τόσο βραχυπρόθεσμες, όσο και μακροπρόθεσμες λύσεις για τις καθυστερημένες χορηγήσεις. Παράλληλα, θα υπάρχουν λύσεις διευθέτησης με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης της τράπεζας έναντι του δανειολήπτη.

Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις αναμένεται να αφορούν στην καταβολή μόνο τόκων, στη μείωση των δόσεων, στην παροχή περιόδου χάριτος, στην αναβολή πληρωμής δόσεων καθώς και στην τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου. Σε ότι αφορά τις μακροπρόθεσμες λύσεις, αυτές θα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη μόνιμη μείωση ή αλλαγή του επιτοκίου, την παράταση της διάρκειας του δανείου και την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων. Για παράδειγμα στις επιχειρήσεις θα προβλέπεται η λειτουργική αναδιάρθρωση ή/και η δέσμευση επιπρόσθετων ενέχυρων από πλευράς μετόχων, ή μετοχοποίηση του χρέους.

Στις λύσεις διευθέτησης προβλέπεται η μεταβίβαση του ακινήτου (στην τράπεζα ή με την πληρωμή μέρους, η μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα, η αντικατάσταση του δανείου με άλλο μικρότερου υπολοίπου κ.ά.

Σε ότι αφορά τον πτωχευτικό κώδικα μέσω του οποίου αναμένεται να “ξεκλειδώσει” η αναδιάρθρωση επιχειρηματικών κλάδων, αυτός βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγνωστική μελέτη πάνω στην οποία θα βασιστεί ο κεντρικός άξονας του νέου πλαισίου. Μεταξύ άλλων, συζητείται και η δυνατότητα εξωδικαστικής διευθέτησης οφειλών με τη δημιουργία νέου θεσμού ο οποίος θα αφορά επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προβλήματα και εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να μην εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Πηγή: ofeiles.gr


Financial & Law:

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να ρυθμίσουμε στα μέτρα σας τις τραπεζικές σας οφειλές! Εγγύηση η συνεργασία των έμπειρων χρηματοοικονομικών και νομικών μας συμβούλων!

Τηλέφωνα: 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: