To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν υποβάλετε φορολογική δήλωση

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιμένει ότι φέτος δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση, συμπληρώνοντας ότι μόνο στη περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας θα εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Οι φορολογούμενοι πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

-Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου έως τις 30 Ιουνίου 2014.

-Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση η εξουσιοδότηση θα πρέπει να αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος TAXISNET. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 με το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς τον λογιστή.

-Οι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Φορολογική Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

-Οι δηλώσεις με επιφύλαξη πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

-Τόσο οι αρχικές εμπρόθεσμες όσο και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

-Οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις – είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες - θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

-Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

-Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι προστατευόμενα μέλη. Δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994.

-Όσοι είναι άνω των 18 ετών και είναι προστατευόμενα μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

-Όλοι οι άνεργοι που είναι πάνω από 18 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη υποβάλλουν υποχρεωτικά φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα αν εισέπραξαν ή όχι μέσα στο 2013 το επίδομα ανεργίας.

-Οι κάτοικοι του εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση για το εισόδημα που αποκτούν Ελλάδα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κάτοικοι που υπάγονται στα τεκμήρια.

-Αν έγινε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας η διόρθωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

-Ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομικά επιχείρηση και άλλαξαν επαγγελματική έδρα θα πρέπει να περάσουν πρώτα από το Μητρώο της εφορίας για να υποβάλουν δήλωση. Η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την αλλαγή της διεύθυνσης.

-Οι παντρεμένοι, όσο διαρκεί ο γάμος τους είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην κοινή δήλωση των συζύγων τα εισοδήματα φορολογούνται ξεχωριστά για κάθε ένα σύζυγο.

-Γυναίκα που δεν είναι παντρεμένη υποβάλλει μόνη της δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση τα ποσά που δηλώνονται γράφονται στη στήλη της δήλωσης με την ένδειξη «Υπόχρεου» και όχι στη δεύτερη που έχει την ένδειξη «Της συζύγου».

-Οι σύζυγοι κάνουν χωριστά φορολογική δήλωση στις εξής περιπτώσεις:

Όταν δεν μένουν μαζί κατά τον χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση, επειδή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση.

Όταν ο ένας από τους δυο συζύγους βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης.

Όταν ο ένας από τους δυο συζύγους είναι σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελεί υπό δικαστική αντίληψη.

-Αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση δηλώνονται στο τμήμα Μητρώου της εφορίας. Απαραίτητο είναι να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τις σχετικές μεταβολές (π.χ. διαζύγιο, αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή διατροφή κλπ).

Όταν δεν έχει δηλωθεί ο γάμος στην εφορία στον πίνακα 1 της ηλεκτρονικής δήλωσης δεν θα εμφανίζεται η σύζυγος. Πριν την «Επιβεβαίωση» των στοιχείων πρέπει να ενημερωθεί το τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ για τον γάμο.

Η σύζυγος που δεν έχει ΑΦΜ και δεν έχει εισοδήματα δεν μπορεί να περιληφθεί στην ηλεκτρονική φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση δεν είναι κοινή, αλλά αφορά αποκλειστικά το φορολογούμενο σύζυγο. Όμως σε περίπτωση που η σύζυγος έχει κάνει κάποια δαπάνη όπως για παράδειγμα έξοδα ιατρικής περίθαλψης για την οποία μπορεί να υπάρξει φορολογική ελάφρυνση για το σύζυγο, καλό θα είναι η σύζυγος να αποκτήσει ΑΦΜ για να περιληφθεί στην ηλεκτρονική δήλωση.

-Τα δικαιολογητικά της δήλωσης φυλάσσονται από τον φορολογούμενο και προσκομίζονται στην εφορία μόνο σε περίπτωση ελέγχου.

-Προστατευόμενα είναι τα μέλη που συνοικούν με τον υπόχρεο και εφόσον το ετήσιο πραγματικό, τεκμαρτό ή απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω. Για τους φοιτητές (έως 25 ετών) απαιτείται βεβαίωση της σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα (έως 27 ετών), βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Για τα στρατευμένα παιδιά βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Πληρωμή φόρου
Οποτεδήποτε και αν υποβάλει ο φορολογούμενος τη φορολογική δήλωση ο φόρος που θα προκύψει με την εκκαθάριση θα πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014. Όταν ο φόρος πληρωθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Τσουχτερά πρόστιμα
Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που δεν πληρώνουν στην ώρα τους τις οφειλές τους προς το Δημόσιο επιβαρύνονται πλέον με τόκους και πρόστιμα. Με το νέο σύστημα που ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 (αφορά φόρους που βεβαιώνονται από 1.1.2014 και μετά) αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας τότε από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας θα επιβάλλονται τόκοι επί του αρχικού ποσού της οφειλής που ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή 8,76% ετησίως. Επιπλέον εάν ο φορολογούμενος καθυστερήσει 2 μήνες να εξοφλήσει την οφειλή του προς την εφορία θα επιβαρύνεται και με πρόστιμο 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο θα ανεβαίνει στο 20% του φόρου. Μετά την πάροδο 2 ετών θα ανέρχεται στο 30% του φόρου.

Πηγή: newmoney.gr


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: