To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Πόσο φόρο θα πληρώσουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Ποιοι θα επιβαρυνθούν επιπλέον και ποιοι θα πάρουν επιστροφή φόρου
Με μία απλή φορολογική κλίμακα τριών μόνο συντελεστών και με έκπτωση φόρου σταθερή για ποσά εισοδημάτων μέχρι 21.000 ευρώ και μειούμενη μέχρι τελικού μηδενισμού για ποσά εισοδημάτων από 21.001 έως 42.000 ευρώ υπολογίζεται πλέον ο φόρος στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, παροχές σε είδος κ.λπ.) φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου: 22% για τις πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τις επόμενες 17.000 ευρώ (από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ) και 42% για το επιπλέον ποσό, πέρα των 42.000 ευρώ.
Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα αυτή μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ίδιος ύψος με το ποσό του φόρου.

Για ετήσιο εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 10% του ποσού κατά το οποίο το εισόδημα υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ.

Από το φόρο που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης που προβλέπει ο νόμος, αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:

- Το 10% των εξόδων ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον τα έξοδα αυτά υπερέβησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών. Το ποσό αυτής της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

- Το 10% των ποσών που καταβλήθηκαν ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Το ποσό αυτής της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

- Το 10% των δωρεών προς το Δημόσιο και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, προς κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και το 10% των χορηγιών. Το ποσό των δωρεών και χορηγιών, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της έκπτωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η μείωσης διενεργείται εφόσον το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

- Το 10% της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ.

- Ποσό 200 ευρώ για το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω ή εφόσον είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή πολίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ.

Το εκκαθαριστικό

Με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω, προκύπτει ο τελικός φόρος που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις.

Για να διαπιστώσει ένας μισθωτός ή ένας συνταξιούχος αν θα πάρει επιστροφή φόρου ή θα πληρώσει τελικά επιπλέον φόρο με την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, θα πρέπει να αφαιρέσει από το ποσό του φόρου που αναλογεί, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 από τους μισθούς ή τις συντάξεις του.

Αν το συνολικό ποσό των παρακρατηθέντων είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τότε ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή της αρνητικής διαφοράς φόρου.

Αν το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων είναι χαμηλότερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τότε η επιπλέον (θετική) διαφορά φόρου που προκύπτει πρέπει να καταβληθεί από το φορολογούμενο σε 3 δόσεις.

Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει την 31η -7-2014, η προθεσμία πληρωμής της δεύτερης δόσης εκπνέει στις 30-9-2014 και η προθεσμία εξόφλησης της τρίτης δόσης λήγει στις 30-11-2014.

Οι μισθωτοί που εργάστηκαν σε έναν μόνο εργοδότη κατά τη διάρκεια του 2013 και δεν είχαν εισοδήματα από άλλες πηγές δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων, καθώς ο φόρος που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές τους είναι περίπου ίσος με το φόρο που αναλογεί, δεδομένου ότι ο υπολογισμός και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με την ίδια φορολογική κλίμακα.

Στον αντίποδα, οι συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος επιπλέον φόρους εισοδήματος με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων, καθώς το 2013 το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν από το σύνολο των συντάξεών τους (κύριων και επικουρικών) ήταν πολύ λιγότερο από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί.

Επιπλέον φόρους εισοδήματος θα πληρώσουν και όλοι οι μισθωτοί που κατά τη διάρκεια του 2013 εργάστηκαν σε περισσότερους από έναν εργοδότες καθώς και όσοι απέκτησαν εισοδήματα και από άλλες πηγές, πλην μισθών.

Ειδικότερα, σε κάθε μισθωτό που εργάστηκε σε περισσότερους από έναν εργοδότες, η παρακράτηση του φόρου έγινε αυτοτελώς από κάθε εργοδότη, δηλαδή ξεχωριστά από τον καθένα με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών.

Όμως, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, ο φόρος θα υπολογιστεί εκ νέου, αυτή τη φορά επί του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων από μισθούς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών.

Συνεπώς, τα επιμέρους εισοδήματα από μισθούς που εισπράχθηκαν από κάθε εργοδότη, κατά τον τελικό υπολογισμό του φόρου, θα ανέβουν σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές φόρου.

Συνολικό ποσό

Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό του φόρου το οποίο αναλογεί στο άθροισμα όλων των μισθών που καταβλήθηκαν από όλους τους εργοδότες θα είναι σημαντικά υψηλότερο από το συνολικό ποσό των παρακρατηθέντων φόρων, όποτε, με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, θα προκύψει υποχρέωσης πληρωμής επιπλέον φόρου.

Εξάλλου, κάθε μισθωτός με εισοδήματα και από άλλες πηγές (π.χ. από ακίνητα, επιχειρήσεις κ.λπ.) θα φορολογηθεί αυτοτελώς για τα λοιπά εισοδήματά του και θα κληθεί να πληρώσει γι’ αυτά φόρο με την εκκαθάριση της δήλωσης, επειδή από τα συγκεκριμένα εισοδήματα είτε είχε παρακρατηθεί πολύ μικρός φόρος είτε δεν έχει παρακρατηθεί καθόλου φόρος.

Π.χ., σε τυχόν εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα έχει παρακρατηθεί φόρος 20% αλλά η τελική εκκαθάριση του φόρου θα γίνει με συντελεστές 26%-33%. Επιπλέον, σε εισοδήματα από ακίνητα δεν έχει διενεργηθεί καμία παρακράτηση φόρου το 2013 και κατά την εκκαθάριση της δήλωσης ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστές 10%-33%.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: