To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φορολογική δήλωση και τα 4 φετινά χαράτσια

Έως και 4 διαφορετικά χαράτσια για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος με τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι. Εκτός από τον φόρο εισοδήματος, πολλοί φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%, το τέλος επιτηδεύματος και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Το βέβαιο είναι ότι πάνω από το 95% των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που θα λάβουν φέτος οι φορολογούμενοι θα είναι χρεωστικά, δηλαδή θα αναγράφουν επιπλέον ποσά φόρου προς πληρωμή.
Όπως προκύπτει από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα κοινοποιήσει φέτος το υπουργείο Οικονομικών σε κάθε φορολογούμενο θα περιλαμβάνει:

α) τον συνολικό φόρο για τα εισοδήματα του έτους 2013,

β) την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία θα επιβληθεί με συντελεστές 1% έως 4%, επί του αθροίσματος όλων σχεδόν των εισοδημάτων του 2013, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο ή απαλλάχθηκαν από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερέβη τις 12.000 ευρώ

γ) το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο θα ανέρχεται σε 500 ή 650 ευρώ και θα επιβληθεί σε κάθε φορολογούμενο ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2013 άσκησε ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ακόμη δε και σε κάθε φορολογούμενο που εργάστηκε με «μπλοκάκι»

δ) τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που θα επιβληθεί σε κάθε φορολογούμενο ο οποίος το 2013 κατείχε αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, πισίνες και αεροσκάφη.

Oι φορολογικές δηλώσεις πρέπει φέτος να υποβληθούν ηλεκτρονικά, την περίοδο από τις 20 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου.

Τα εκκαθαριστικά
Με την υποβολή κάθε δήλωσης θα εκδίδεται αυτομάτως ηλεκτρονικά το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο θα αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογούμενου στο ΤAXISNET. Στο εκκαθαριστικό θα περιλαμβάνεται και η "Ταυτότητα Οφειλής" (Τ.Ο.) με το συνολικό ποσό φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί είτε στις τράπεζες είτε στα ΕΛΤΑ. Οποτεδήποτε κι αν υποβάλει ο φορολογούμενος τη δήλωση, μέσα στη χρονική περίοδο από 20/3 έως 30/6, οι φόροι θα πρέπει να εξοφληθούν σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014.

Αναλυτικά τα εισοδήματα
Από την απόφαση του κ. Θεοχάρη επιβεβαιώνεται, εξάλλου, ότι η φετινή φορολογική δήλωση έχει μετατραπεί σε αναλυτική δήλωση εισοδηματικής κατάστασης, καθώς το υπουργείο Οικονομικών, για πρώτη φορά, ζητά από τους φορολογούμενους όχι μόνο να αναγράψουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα και τα έσοδα που απέκτησαν πέρυσι, αλλά και να τα παρουσιάσουν αναλυτικά, το κάθε ποσό ξεχωριστά. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι την υποχρέωση να βρουν και να δηλώσουν αποδείξεις δαπανών αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2013 αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους έχουν όχι μόνο οι μισθωτοί κι οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες.

Οι τόκοι των καταθέσεων
Στην απόφαση του κ. Θεοχάρη αναφέρεται, επίσης, ότι οι τόκοι των καταθέσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογούμενων το 2013 θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά ανεξαρτήτως ποσού! Ωστόσο, το θέμα αυτό αναμένεται να διορθωθεί με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή, πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα. Η διάταξη θα προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή των τόκων μόνο αν έχουν υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο, το οποίο ενδεχομένως θα είναι και πάλι τα 250 ευρώ, όπως και πέρυσι.

Αναλυτικά, η απόφαση του κ. Θεοχάρη ορίζει τα εξής:

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής είναι από τις 20-3-2014 έως τις 30-6-2014.

2. Η υποβολή των δηλώσεων για τους φορολογούμενους που συμμετέχουν σε Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες κ.λπ. γίνεται μετά την υποβολή των δηλώσεων των συγκεκριμένων νομικών προσώπων.

3. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Σε κάθε περίπτωση η εξουσιοδότηση θα πρέπει να αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δηλαδή της Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος TAXISNET. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 με το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή.

4. Οι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην Φορολογική Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

5. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και να οδηγούνται για έλεγχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Τόσο οι αρχικές εμπρόθεσμες όσο και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις – είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες - θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Η υποβολή τους θα είναι δυνατή μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων, δηλαδή από τις 20-4-2014.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον οι αρχικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

Τα εκκαθαριστικά με τα 4 χαράτσια
8. Το εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται για τις οφειλές του, οι οποίες προκύπτουν από την υποβολή της αρχικής ή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ονομάζεται πλέον επισήμως «πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου». Φέτος, με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος θα καταλογίζονται ταυτόχρονα στο φορολογούμενο έως και τέσσερις διαφορετικοί φόροι:

α) ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,

β) η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%, για όσους θα έχουν δηλώσει για το έτος 2013 ετήσια ατομικά εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ

γ) το τέλος επιτηδεύματος, για όσους κατά τη διάρκεια του 2013 άσκησαν ατομικά εμπορική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα

δ) ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, για όσους κατά τη διάρκεια του 2013 κατείχαν Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, πισίνες και αεροσκάφη!

9. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα εκδίδεται επίσης εκκαθαριστικό σημείωμα που θα ονομάζεται «πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου» και θα έχει την ίδια μορφή με το εκκαθαριστικό της αρχικής δήλωσης.

10. Για όσους φορολογούμενους προκύπτει, μετά την εκκαθάριση της δήλωσης, ποσό φόρου για καταβολή, στην ειδοποίηση πληρωμής που θα είναι ενσωματωμένη στο εκκαθαριστικό θα περιλαμβάνεται η «ταυτότητα οφειλής» (Τ.Ο.). Εάν το οφειλόμενο ποσό πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις, στο εκκαθαριστικό θα ενσωματώνεται τόσο η ειδοποίηση για την ολικής εξόφληση όσο και η ειδοποίηση για την τμηματική εξόφλησή του, με ανάλυση των δόσεων διακριτά (πλήθος δόσεων, ποσό κάθε δόσης, ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης). Επιπλέον, σε κάθε ειδοποίηση θα υπάρχει και η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).

Η έκδοση των ειδοποιήσεων πληρωμών, θα γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση των δηλώσεων, με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων.

11. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου, στο εκκαθαριστικό θα ενσωματώνεται η ειδοποίηση επιστροφής και το ποσό θα επιστρέφεται μέσω τραπεζών.

12. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα εκδίδει τα εκκαθαριστικά σημειώματα, δηλαδή τις «Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου» κατά περίπτωση, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση του φορολογούμενου.

Παράλληλα, θα κοινοποιεί τα εκκαθαριστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, δηλαδή θα τα αναρτά στους λογαριασμούς που τηρούν οι φορολογούμενοι στο σύστημα TAXISNET. Η παραπάνω διαδικασία θα είναι δυνατό να εκτελείται όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

13. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών (πράξεων προσδιορισμού φόρου) στους λογαριασμούς των φορολογούμενων, θα αποστέλλει ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις στις δηλωθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα ηλεκτρονικά εκκαθαριστικά θα θεωρούνται ότι έχουν νομίμως κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτησή τους στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISNET και την ηλεκτρονική ειδοποίησή τους στις δηλωθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής τους.

14. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εκτυπώνουν από το TAXISNETεκκαθαριστικά τους, δηλαδή τις πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.

15. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν επίσης να εκτυπώνουν, από την εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα. Στην ταυτότητα οφειλής θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις και οι αναλογούσες γι' αυτές προσαυξήσεις,.
Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.

16. Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.gsis.gr.

17. Ένα ποσοστό από τις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις του που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα παραπεμφθούν στις Δ.Ο.Υ για τη διενέργεια ελέγχων στα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εκκαθαριστικά θα εκτυπώνονται και θα αποστέλλονται στους φορολογούμενους, από τις Δ.Ο.Υ..

Καταβολή φόρου
18. Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης και ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής:

α) η προθεσμία εξόφλησης της πρώτης δόσης του φόρου λήγει την 31η Ιουλίου 2014,

β) η δεύτερη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και

γ) η τρίτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014.

19. Στις ειδικές περιπτώσεις που η δήλωση θα υποβάλλεται χειρόγραφα και εμπρόθεσμα στην Δ.Ο.Υ. ή θα οδηγείται στην Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών, οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων θα διαμορφώνονται ανάλογα με την ημερομηνία εκκαθάρισης.

20. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Τι ισχύει για τα παιδιά
21. Στην περίπτωση των προστατευόμενων μελών, η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ τα προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερικού και τα προστατευόμενα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που εργάζονται στη χώρα μας και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι ασφαλίζονται σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης βάσει διμερούς ασφαλιστικής σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόκτηση Α.Μ.Κ.Α. για τους ίδιους, αλλά και για τα προστατευόμενα τέκνα τους,

22. Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.

23. Τα τέκνα και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του φορολογούμενου, θεωρείται ότι τον βαρύνουν, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Τόκοι καταθέσεων και άλλα εισοδήματα
24. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα θα πρέπει να αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Κι αυτό διότι το υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλλει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% όχι μόνο επί του συνολικού ποσού όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου αλλά και επί των φόρων εισοδήματος που παρακρατήθηκαν!

25. Τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων σε Ελληνικές τράπεζες πρέπει να αναγραφούν στις δηλώσεις υποχρεωτικάμ ανεξαρτήτως ύψους ποσού! Τα ποσά αυτά πρέπει να δηλωθούν στους ξεχωριστούς κωδικούς 667-668 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

26. Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

27. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.

28. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν το βασικό έντυπο της δήλωσης, το Ε1.

Το Ε2 για τα ακίνητα
29. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2:

* Για να δηλωθεί στη στήλη 4 η χρήση του ακινήτου θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9:
Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη επιλογή θα γίνεται σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης.

Ωστόσο για να συμπληρωθούν οι στήλες 13,14,15,16 και 17 του Ε2, με τα ποσά των ακαθαρίστων εισοδημάτων των ακινήτων που αναλογούν στον υπόχρεο θα εφαρμόζεται η ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων:

α) κατοικία, οικοτροφείο, σχολείο, φροντιστήριο, αίθουσα κινηματογράφου ή θεάτρου, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική,
β) κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, χώρος στάθμευσης, γήπεδο, χώρος τοποθέτησης επιγραφών, βιομηχανοστάσιο, εμπορικό κέντρο και
γ) αγρός/γαία, ανέγερση οικοδομής σε έδαφος του εκμισθωτή κ.λπ..

* Στη στήλη 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), ανεξάρτητα από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

Τα "μπλοκάκια"
30. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1):

α) Όταν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 019-020 από όσους εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 με «μπλοκάκι», θα απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ όλων των εργοδοτών. Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του εργοδότη από τον οποίο εισπράχθηκε τουλάχιστον το 75% των αμοιβών (των ακαθαρίστων εσόδων).

β) Όταν δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις (στον Πίνακα 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. των εργοδοτών ή των ασφαλιστικών φορέων και τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

γ) Επίσης, όταν συμπληρώνονται στους κωδικούς 507-508 ποσά εισοδημάτων που δεν εντάσσονται σε άλλες περιπτώσεις του πίνακα 4, θα πρέπει να αναγράφεται και ο ΑΦΜ του φορέα ή εργοδότη που κατέβαλε το κάθε ποσό, μαζί με το αντίστοιχο ποσό.

δ) Επιπλέον στους κωδικούς 657-658, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα τα οποία εξαιτούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (το εφάπαξ, οι αποζημιώσεις απολύσεων κ.λπ.), στους κωδικούς 659-660, όπου δηλώνονται όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα και φοροαπαλλασσόμενα εισοδήματα, τα οποία όμως υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στους κωδικούς 781-782, όπου αναγράφονται τα ποσά των πάσης φύσεως εσόδων (εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ληφθέντα ποσά δανείων, δωρεών ή γονικών παροχών, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) τα οποία χρησιμεύουν για την κάλυψη τεκμηρίων θα εμφανίζεται πίνακας στον οποίο θα πρέπει να αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα αθροίσματα, ανάλογα με την προέλευσή τους, εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από την Φορολογική Διοίκηση.

ε) Στον κωδικό 049 του πίνακα 7, οφείλουν να αναγράψουν το συνολικό ποσό των αποδείξεων που μάζεψαν για δαπάνες του έτους 2013 μόνο όσοι δηλώνουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.

31. Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων οικον. έτους 2014 δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 655-656. Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης.

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο
32. Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος.

33. Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να φυλάσσονται από τους φορολογούμενους για μελλοντικό έλεγχο.

34. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ ή έχουν διαφυλαχθεί σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει και το οικον. έτος 2014.

35. Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβάλουν, εμπρόθεσμα (πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους και όχι πέραν της λήξης του οικείου οικον. έτους), σε φυσική μορφή, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, μέσω του φορολογικού εκπροσώπου τους, στην καθ' ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

Επιστροφή φόρου
36. Από όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα ζητείται η συμπλήρωση του έτους γέννησης και εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό η επιστροφή του φόρου θα γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

37. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

(Πηγή: money-money.gr)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: