To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Τι αλλάζει στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Ενοποίηση και απλοποίηση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων αλλά και των συμβάσεων των εταιρειών κοινής ωφέλειας, επιδιώκεται με το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις που παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το σχέδιο νόμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και όπως σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης, «στόχος, μέσα από αυτήν τη μεταρρύθμιση, είναι το νοικοκύρεμα του δημοσίου τομέα και η δημοσιονομική εξυγίανση». Αυτό θα επιτευχθεί, μέσα από το τρίπτυχο: διαφάνεια- ενίσχυση ανταγωνισμού- εξοικονόμηση πόρων.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο υπουργός, ενοποιούνται οι κανόνες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ανεξαρτήτως του φορέα που τη διενεργεί. Δηλαδή θα ισχύει το ίδιο πλαίσιο, για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Όπως είπε ο ίδιος, η νομοθεσία της ανάθεσης δημοσίων έργων, προμηθειών, μελετών, υπηρεσιών, σήμερα είναι δαιδαλώδης και είναι ένας από τους λόγους που οι δημόσιες προμήθειες χαρακτηρίζονται ως μια από τις εστίες κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι σήμερα, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, υπάρχουν πάνω από 400 διαφορετικά νομοθετήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται πολύπλοκη και δύσκολη η συμμετοχή στους διαγωνισμούς του δημοσίου, άρα να μειώνεται ο ανταγωνισμός και να εμφανίζονται μόνον οι «εξοικειωμένοι» στις διαγωνιστικές διαδικασίες, με εμφανή αποτελέσματα στο ύψος των προσφορών μεταξύ των οποίων έχει να επιλέξει το δημόσιο, όπως σημείωσε ο ίδιος.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, όπως παρουσιάστηκαν σήμερα είναι τα εξής:

- Καταργούνται όλα τα ειδικά καθεστώτα και η ειδική νομοθεσία που (με τη μορφή κυρίως Κανονισμών) χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, νοσοκομεία για να αναθέτουν τις προμήθειές τους.

- Δίνεται σημασία στην πρόβλεψη και τον προγραμματισμό των αναγκών από την πλευρά των αναθετουσών Αρχών με κανόνες διαφάνειας.

- Το νομοσχέδιο για ενιαίες προβλέψεις τόσο για τους διαγωνισμούς πάνω από τα κοινοτικά όρια (σήμερα 130.000 για τις προμήθειες και 5 εκατ. για τα έργα) όσο και για τους διαγωνισμούς κάτω από τα κοινοτικά όρια, ενώ προβλέπει τη δυνατότητα για απλοποιημένες διαδικασίες κάτω από τα κοινοτικά όρια.

- Προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού των δικαιολογητικών συμμετοχής για όλους τους διαγωνισμούς σε μια υπεύθυνη δήλωση, στα νομιμοποιητικά έγγραφα και στην εγγυητική επιστολή, εφόσον υπάρχει, προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς και να μειωθεί η γραφειοκρατία: τα πλήρη δικαιολογητικά θα προσκομίζονται εφόσον παραστεί ανάγκη ή με την κατακύρωση.

- Γίνονται προαιρετικές για τους συμμετέχοντες μια σειρά από εγγυητικές επιστολές, με εξαίρεση τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης

- Ενσωματώνει στοιχεία από τις νέες Οδηγίες που ψηφίζονται τον Ιανουάριο από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με την υιοθέτηση «μαύρης λίστας» για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

- Προβλέπει ειδικό ανεξάρτητο όργανο για την εξέταση των προσφυγών που γίνονται στους διαγωνισμούς, έξω από την ίδια την αναθέτουσα Αρχή.

- Ανοίγει τη συζήτηση για τα Μητρώα Εργοληπτών και τη σύνδεσή τους με τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

(Πηγή: news.gr)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: