ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! * Στις 2/5 οι συντάξεις ΟΓΑ Μαΐου * ΤτΕ: 932 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο α' τρίμηνο * ΙΚΑ: Κανονικά στις 29/4 η πληρωμή συντάξεων Μαΐου * Έως 30/4 η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς των αγροτών

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Από το φθινόπωρο το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης για 50.000 ανέργους

Με κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης, προβλέπεται η εργασία μέγιστης διάρκειας επτά μηνών με μισθό 490 ευρώ για όσους είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών, συνολικά για περίπου 50.000 ανέργους.

Οι άνεργοι θα μπορούν να απασχοληθούν όχι μόνο σε πεντάμηνη σύμβαση σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και με συμβάσεις διάρκειας επτά μηνών, όταν υπάρχουν "ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις". Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του φθινοπώρου.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, δηλαδή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένσημα για σύνταξη.

Σε ποιές υπηρεσίες θα γίνουν οι προσλήψεις

Οι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε:

-υπηρεσίες των ΟΤΑ για την αναβάθμιση ή τη συντήρηση υποδομών και υπηρεσιών,

- υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο εκπαίδευσης όσο και συντήρησης ή αναβάθμισης υποδομών,

- υπηρεσίες του τομέα Υγείας (καθαρισμός, εξυπηρέτηση κοινού, αναβάθμιση υποδομών),

- κοινωνικές υπηρεσίες,

- ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών κλπ.

Πως θα γίνει η επιλογή

Η επιλογή θα γίνει με το σύστημα της μοριοδότησης και με κριτήρια τη διάρκεια της ανεργίας, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα - ατομικό ή οικογενειακό του 2012 –, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο όπου απαιτείται. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ, όταν δημοσιευτεί η προκήρυξη.

(Πηγή: Ημερησία)ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: