To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση έως 60% για την ίδρυση επιχείρησης πάρκινγκ

Την ίδρυση πάρκινγκ με επιδότηση φέρνει το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό επαγγελματική διέξοδο σε ανέργους καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, ενώ χρηματοδότηση δικαιούνται κι εκείνοι που έχουν χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει στον κλάδο του «εμπορίου και των υπηρεσιών» την ενίσχυση «υπηρεσιών χώρων στάθμευσης σε κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων».

Το εύρος των επιλέξιμων προϋπολογισμών κυμαίνεται από 20.000 μέχρι 100.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με την περιοχή είναι από 40% έως 60%.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενισχυθούν για την αγορά εξοπλισμού ακόμη και επαγγελματικού μεταφορικού μέσου για όσους έχουν την ιδέα να κάνουν πάρκινγκ κοντά σε αεροδρόμιο κι έτσι να μεταφέρουν τους ταξιδιώτες κ.λπ.

Οι κατηγορίες που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι την 31η/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ποιες είναι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται

Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες είναι:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%.

Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις.

Παρεμβάσεις για βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) - (βλ. www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html).

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού είναι 100%.

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την αποθήκευση, τη διάθεση των εμπορευμάτων και τη λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης).

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής, π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης, και ηλεκτρονικής δικτύωσης κ.λπ.

3. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί του προϋπολογισμού είναι 10.000 ευρώ.

Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, CPU κ.τ.λ.

Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα/εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

4. Λειτουργικές δαπάνες. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 40%. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν:

Ενοίκια.

Δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.

Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης.

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

5. Μεταφορικά μέσα. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 10.000 ευρώ.

Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνο χρήσης σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ.: 2106985210 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ.: 8011136300. Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr

(Πηγή: Εθνος)


Financial & Law: Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: