To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Πώς θα βρείτε χρηματοδότηση από χορηγούς

Σε μια εποχή που δύσκολα βρίσκει κανείς κεφάλαια, είναι καλό να αξιοποιείται κάθε ευκαιρία. Το υπουργείο Ανάπτυξης παρέχει συμβουλές για εύρεση χορηγιών από εταιρείες, ΜΚΟ, πολυεθνικές επιχειρήσεις, Δήμους.

Σε μια εποχή που δύσκολα βρίσκει κανείς κεφάλαια, είναι καλό να αξιοποιείται κάθε ευκαιρία. Υπάρχουν πιθανοί χορηγοί, όπως υφιστάμενες εταιρείες, ΜΚΟ, πολυεθνικές επιχειρήσεις, Δήμοι κλπ., που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που προωθούν θέματα που ενδιαφέρουν τα κοινά, όπως πχ η ευημερία των πολιτών, καθώς θα τους αποφέρει και θετική δημοσιότητα.

Η πρωτοβουλία Start up Greece του υπουργείου Ανάπτυξης συμβουλεύει πώς θα βρει κάποιος χορηγίες. Επισημάνει ότι κανένας επενδυτής δε θα χρηματοδοτήσει ένα έργο "στο περίπου". Θα θέλει να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει, και που θα ξοδευτεί και η τελευταία δεκάρα.

Επομένως, για να παγιωθεί ο σχεδιασμός και να μην αλλάξει στην πορεία, θα πρέπει να περιγράψουμε το έργο στο χαρτί με τόση λεπτομέρεια που να μπορεί κάποιος τόσο να το κατανοήσει, όσο και να το διαχειριστεί χωρίς κανένα άλλο εργαλείο. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύουμε τόσο ότι είμαστε σοβαροί και πως ό,τι λέμε το εννοούμε, αλλά και ότι έχουμε την εμπειρία που χρειάζεται για να το υλοποιήσουμε.

Πώς να σχεδιάσεις μια πρόταση για χορηγία

Ένα σχέδιο περιγράφει πως ένας οργανισμός σκοπεύει να βελτιώσει ή να επεκτείνει τις υπηρεσίες του. Στη συνέχεια βοηθάει τον οργανισμό αυτό να ξεκαθαρίσει τους σκοπούς και στόχους του και να υλοποιήσει τη στρατηγική επίτευξης τους. Από την άλλη, βοηθά τους πιθανούς χορηγούς να αντιληφθούν τις ανάγκες χρηματοδότησης και να την πιθανή αξία της υποστήριξης τους.

Πρέπει να περιγράφει το είδος του έργου που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το σχεδιασμό των ενεργειών για το στήσιμο και εφαρμογή του προγράμματος, πως θα παρακολουθείται η πρόοδος, το σύστημα αναφορών και το κόστος του προγράμματος:

- Επεξήγηση του σχεδίου. Πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του προβλήματος, τη προτεινόμενη λύση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων. Ένα πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει γενικούς σκοπούς και ειδικούς στόχους. Αυτοί αναδεικνύουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το βαθμό στον οποίο θα επιλύσουν το πρόβλημα. Οι στόχοι θα είναι μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι.

- Δημιουργία προϋπολογισμού. Να δημιουργηθεί ένας αναλυτικός για το πρώτο έτος και ένας περιληπτικός προϋπολογισμός για τα υπόλοιπα. Για τον αναλυτικό προϋπολογισμό, θα εξεταστεί κάθε ενέργεια (μισθοί και ημερομίσθια, παροχές, αμοιβές ταξίδια, εφόδια και εξοπλισμός, αγορά υπηρεσιών, εκπαίδευση και κατάρτιση, διαχείριση, άλλες δαπάνες). Είναι καλό (για τους χρηματοδότες) να υπάρχει πλήρη τεκμηρίωση για το πως υπολογίσθηκε το ποσοστό που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό. Είναι καλό επίσης να υπάρχει μια περίληψη του πως θα δαπανηθούν τα κεφάλαια. Η περίληψη αυτή θα πρέπει να δείχνει μείωση των χορηγιών από εξωτερικούς δωρητές, να προωθείται η αυτοσυντήρηση του προγράμματος και να εξηγούνται οι υποθέσεις και παραδοχές όπως πληθωρισμός, επέκταση του προγράμματος κλπ.

- Ανάπτυξη των αναλυτικών ενεργειών του προγράμματος. Καταγράψτε αναλυτικά τις ενέργειες, των συστημάτων υποστήριξης (πχ επίβλεψη, οικονομική και διοικητική διαχείρισης κ.α.) και το χρονοδιάγραμμά τους. Περιγράψτε τις αναγκαίες επενδύσεις, προμήθειες και εκπαίδευση.

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση. Δώστε ένα σχέδιο παρακολούθησης (κατάλογο ατόμων που θα ασχολούνται με αυτό, κριτήρια, έντυπα κλπ), και αξιολόγησης των επιτευγμάτων του σχεδίου.

(Πηγή: capital.gr)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: