To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Πόσο θα σας κοστίσει η εξαγορά χρόνου ασφάλισης

Το σημαντικότερο «μαξιλάρι» μέσω του οποίου απορροφώνται εν μέρει, οι κραδασμοί της βίαιης αύξησης των ορίων ηλικίας, μέσα στο 2011, είναι η δυνατότητα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, έως και 4 χρόνια. Τα χρόνια αυτά θα μπορούν να προσμετρώνται είτε για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης είτε και για την προσαύξηση της σύνταξης.

Σύμφωνα δε, με τους υπολογισμούς, μόνο για το τρέχον έτος, η εξαγορά 4 ετών, θα κοστίσει κατά μέσο όρο, 11.000 ευρώ. Περίπου 165,2 ευρώ το μήνα για κύρια ασφάλιση και 50 ευρώ το μήνα για την επικουρική, υπολογίζεται πως κοστίζει η εξαγορά των σπουδών, που βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΙΚΑ, δεν θα πρέπει να συμπίπτουν με έτη εργασίας.

Βάσει του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου, ο χρόνος που θα μπορεί να συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο:

Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011.

Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012.

Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013.

Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2014 και μετά.

Με τη βοήθεια της πανελλήνιας ομοσπονδίας υγειονομικών υπαλλήλων του ΙΚΑ, παρουσιάζουμε σήμερα τα 10 μυστικά για την εξαγορά ή αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Προσοχή. Οι συγκεκριμένες διατάξεις ισχύουν μόνον για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2011 και μετά, και είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τις ΔΕΚΟ - Τράπεζες, ή είναι επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενοι, ενώ για όσους τυχερούς θεμελίωσαν δικαίωμα μέσα στο 2010, ισχύουν οι παλαιές διατάξεις νόμων.

Επίσης, πρέπει κανείς να ξεκαθαρίσει πως, όσα πλασματικά έτη εξαγοράζονται θα χρησιμοποιηθούν για την προσαύξηση της σύνταξης και όσα δεν εξαγοράζονται είναι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Χρήση των πλασματικών χρόνων έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσοι έχουν πάνω από 12 συντάξιμα πραγματικά χρόνια. Τα πλασματικά έτη δεν θα είναι μόνο για να συμπληρώσουν την 40ετια.

Τα 10 μυστικά για συνταξιοδότηση ενωρίτερα από τα 65 ή για την προσαύξηση της σύνταξης μέσω των 7 πλασματικών ετών είναι:

1. Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας με το παλαιό καθεστώς, κόστιζε ποσό ίσο με το 20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του μισθού, αλλά:

Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%.

Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50% Σημειώνεται πως οι νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού προβλέπουν από το 2011 την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σε κάθε περίπτωση, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση και αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και τους δημοσιογράφους.

Οι ασφαλισμένοι, που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί 900 ημέρες ασφάλισης.

2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης είχε υπολογισθεί στο αρχικό νομοσχέδιο να συγκαταλέγεται ο πλασματικός χρόνος του ν. Πετραλιά. Με τροπολογία στο παρά πέντε, προβλέπεται ότι ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τις μητέρες παρέχεται ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γέννησης των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι τη δυνατότητα αυτή θα έχουν οι μητέρες που απέκτησαν παιδιά προ της θέσπισης του συγκεκριμένου νόμου προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα χρόνια για τη συνταξιοδότησή τους. Όπως είναι γνωστό, με τον νόμο Πετραλιά παρέχεται στις μητέρες πλασματικός χρόνος ασφάλισης ενός έτους για το πρώτο παιδί και δύο ετών για κάθε επόμενο παιδί ως τα τρία παιδιά (συνολικά πέντε έτη). Σημειώνεται ότι το κόστος αυτής της αναγνώρισης επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορεί να κάνουν χρήση και οι άνδρες

3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.

4. Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

5. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.

6. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

7. Ο χρόνος ανεργίας. Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.

8. Ο προβλεπόμενος από την εθνική συλλογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

9. Ο χρόνος συμμετοχής σε απεργίες (υπολογίζεται για τους μισθωτούς κατά μέσο όρο σε 150 ημέρες και θα είναι η ακριβότερη εξαγορά).

10. Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν -πριν από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ)- μέχρι 5 έτη, για τα οποία δεν είχαν πληρωθεί εισφορές.

Η πληρωμή για τις αναγνωρίσεις θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ (εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης) με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις. Ειδικά για το χρόνο φοίτησης και της ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με την καταβολή κάθε μήνα ποσοστού 20% για τα ταμεία κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τα επικουρικά επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως θα ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το κόστος εξαγοράς των πλασματικών χρόνων (νόμος 3863/2010) εξαρτάται από το μισθό που λαμβάνει ο εργαζόμενος, τη δεδομένη χρονική στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει στην εξαγορά, άρα ανάλογα με το ημερομίσθιο του.

Τρόπος υπολογισμού του κόστους

1. Στρατιωτική θητεία (σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ν. 1358/83)

Αποδοχές (ως την ανώτατη ασφαλιστική κλάση 2.433 ευρώ) Χ 20% Χ μήνες στρατιωτικής θητείας = ποσό εξαγοράς με δόσεις

α) Έκπτωση 15% για εφάπαξ εξόφληση

β) Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014 θα έχει έκπτωση 30%

γ) Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1.1.2015 θα έχει έκπτωση 50%

2. Γονική άδεια

Σήμερα 25 Χ 33,04 Χ 20% = 165,2 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, 25 Χ 33,04 Χ 37,5% = 309,75 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους της ΕΤΕ και 25 Χ 33,04 Χ 37% = 305,6 ευρώ για κάθε μήνα με δόσεις για τους ασφαλισμένους της ΤτΕ.

Καταβολή εφάπαξ με έκπτωση 15%.

3. Ο χρόνος επιδότησης ασθενείας καθώς και ο χρόνος επιδότησης ανεργίας ως 1 έτος ισχύει ή υφίσταται χωρίς καταβολή εισφορών.

4. Εκπαιδευτική άδεια (άνευ αποδοχών) ως 2 χρόνια και χρόνος απεργιών

Αποδοχές ημερομηνίας αίτησης Χ ποσοστό εισφοράς, συνεισφοράς κάθε Ταμείου (%) Χ μήνες εξαγοράς = Ποσό εξαγοράς (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην Εθνική Τράπεζα: αποδοχές 3.000 Χ 37,5% Χ 1 μήνα = 1.125 ευρώ κάθε μήνα)

5. Χρόνος σπουδών (πριν από την ασφάλιση).

Ανώτατες - ανώτερες και ο χρόνος σε μέσες σχολές μετά το 17ο έτος της ηλικίας.

25πλάσιο Χ Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη Χ 20% Χ μήνες σπουδών = Ποσό εξαγοράς, π.χ. 25 Χ 33,4 Χ 20% = 165,20 ευρώ ο κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή για την κύρια σύνταξη.

Επικουρική: 25 Χ 33,04 Χ 6% = 49,56 ευρώ κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή.

6. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση, εξαγορά όπως ακριβώς ο χρόνος σπουδών (περίπτωση 5η)

7. Πλασματικός χρόνος για τα παιδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Αναγνωρίζεται για κάθε παιδί:

1 παιδί: 1 χρόνος

2 παιδιά: 3 χρόνια

3 παιδιά και πάνω: ως 5 χρόνια

(Πηγή: capital.gr)ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: